Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Àmbits d'actuació

Contacte 

 

 

Dr. José Alberto Méndez

jalberto.mendez@udg.edu

Tel. +34 972 41 96 43
Fax.+34 972 41 83 99
EPS, edifici PI 
Maria Aurèlia Capmany 61
17003, Girona


Àmbits d'actuació


 

Àmbits d'actuació

 

 

"Promoure els treballs en els processos, de caràcter industrial, que destaquen pel consum d’energia,
 pel consum de matèries primeres o per la producció d’elements amb un cicle de vida curt".

“La finalitat d’aquests estudis serà la difusió de les tècniques i propostes que contribueixin a   
  la millora de la  gestió dels processos productius fent-los més sostenibles”.

                                    

 

                                                                        Àrees de treball


1. Gestió de l’energia
 

L’objectiu general d’aquesta àrea és: Innovar en les fonts i en la gestió de l’energia per reduir el consum i els seus efectes.


2 .Gestió dels actius i dels processos industrials

L’objectiu global d’aquesta àrea és:  Reduir les matèries primeres i l’energia, innovant l’enginyeria del procés mitjançant els sistemes de control i el manteniment de les instal·lacions.
 

3. Cicles de vida dels productes auxiliars

L’objectiu d’aquesta àrea és: Innovar en l’enginyeria dels materials per allargar els cicles de vida.

 

4. Ensenyança no presencial

L'objectiu d'aquesta àrea és: Facilitar l'actualització de coneixements sobre els temes relacionats amb els objectius de la Càtedra, mitjançant la docència virtual.