Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Francesc Sidera Caballero
Informació general
 

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/20)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 12
Import: 12000 €
Període: 2017-2019
Projecte: Cultura, educació, desenvolupament i cognició (MPCUdG2016/123)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Moises Esteban Guitart
Investigadors: 19
Import: 49500 €
Període: 2016-2018
Projecte: La comprensión explícita e implícita de emociones fingidas: El papel de lenguaje(CEIEF) (PSI2015-69419-R)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 03
Import: 21780 €
Període: 2016-2018
Projecte: Adquisició del know how professional docent. Desenvolupament de competències docents transversals a través de la integració de diverses àrees de coneixement formación inicial de (2014 ARMIF 00029)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joan Teixido Saballs
Investigadors: 12
Import: 17374 €
Període: 2014-2016
Projecte: Cultura i Educació (2014SGR1250)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Jose Ignacio Vila Mendiburu
Investigadors: 16
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Comprensió emocional en nens sords i amb transtorn específic del llenguatge (SING12/20)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 7
Import: 1910 €
Període: 2013-2014
Projecte: Habilitats sociocognitives i cooperació (SING11/7)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 6
Import: 4000 €
Període: 2012
Projecte: Adaptación y validación de una prueba para la evaluación de la autoestima, en escolares desde una comunidad venezolana a la catalana. ()
Entitat Núcleo de Investigación Cognitiva para la Innovación en Educación (NICIE)
Direcció:  Miren de Tejada
Investigadors: 5
Import: 0 €
Període: 2012-
Projecte: Millora de la qualitat docent mitjançant aprenentatge cooperatiu en una perspectiva interdisciplinar. (2010MQD00017)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Alberto Ruda Gonzalez
Investigadors: 07
Import: 10000 €
Període: 2011-2012
Projecte: L'entrenament de la teoria de la ment a l'aula. (SING2010B/9)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 7
Import: 6400 €
Període: 2010-2012
Projecte: Procesos lingüísticos implicados en teoría de la mente. (SEJ2006-12039/PSIC)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Isabel Serrat Sellabona
Investigadors: 03
Import: 51570 €
Període: 2006-2009


Font de les dades: Sistema d'informació GREC