Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Soler Subils, Joaquim
  • joaquim.soler@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria
 

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Les societats paleolítiques al nord-est de Catalunya (MPCUdG2016/102)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 04
Import: 13500 €
Període: 2016-2018
Projecte: La conducta de los Neandertales en el aprovisionamiento de recursos y su comparación con la de los humanos del Paleolítico superior (2) (HAR2016-76760-C3-3-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 04
Import: 27830 €
Període: 2016-2019
Projecte: La conducta de los Neandertales en el aprovisionamiento de recursos y su comparación con la de los humanos del Paleolítico superior (HAR2013-48784-C3-2-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 02
Import: 24200 €
Període: 2014-2017
Projecte: La integració del Santuario Arqueológico de Pachacámac a un entorn social desfavorit (PERÚ) ()
Entitat Oficina de Cooperació de la UdG
Direcció:  Núria Sala Vila
Investigadors:
Import: 3411 €
Període: 2014-
Projecte: El Paleolítico medio de la cueva de la Arbreda (HAR2010-19120)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 56870 €
Període: 2011-2014
Projecte: Ajudes Beatriu de Pinós per a la contractació de personal investigador postdoctoral (2007 BP-B1 00084)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Soler Subils; Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 2
Import: 66064 €
Període: 2008-2010
Projecte: El noreste peninsular desde el primer auriñaciense hasta la fin del solutrense. El ejemplo del Reclau Viver de Serinyà. (HUM2007-63435/HIST)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 44407 €
Període: 2007-2010
Projecte: Conservación y protección del patrimonio cultural del pueblo saharaui. (05303)
Entitat AECI
Direcció:  Narcís Soler Masferrer
Investigadors: 8
Import: 36000 €
Període: 2006-2008
Projecte: El poblament paleolític a la serra de l'Albera i la serra de Roda (437 K121 N630)
Entitat Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Joaquim Soler Subils
Investigadors:
Import: 4000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Intervencions en el Museu Nacional del poble Sahrauí i accions per a la defensa de la identitat sahrauí i la conservació del patrimoni històric i cultural del Sàhara Occidental ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 6500 €
Període: 2006
Projecte: Beques postdoctorals a Espanya i a l'estranger ()
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joaquim Soler Subils
Investigadors: 1
Import: 4450 €
Període: 2005-2007
Projecte: Foment de la identitat del poble sahrauí i conservació del seu patrimoni cultural a través de les activitats del Museu Nacional a Algèria ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 11100 €
Període: 2005
Projecte: El paleolític mitjà al nord-est de Catalunya (2003/1972)
Entitat Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 0 €
Període: 2003-2006
Projecte: Art rupestre i societats prehistòriques al Sàhara ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003
Projecte: Los últimos cazadores paleolíticos del noreste peninsular (BHA2002-02342)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 5888 €
Període: 2002-2005
Projecte: El Montgrí a la prehistòria ()
Entitat Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2002
Projecte: Projecte d'estudi i valorització dels monuments megalítics i dels llocs d'interès prehistòric de Tossa de Mar (437 K121 N844)
Entitat Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 30000 €
Període: 2002
Projecte: Materials de les coves prehistòriques de Serinyà ()
Entitat Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors:
Import: 38000 €
Període: 2001-2005
Projecte: El paleolític mitjà al nord-est de Catalunya (2001/1936)
Entitat Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 0 €
Període: 2000-2002
Projecte: El paleolítico Medio reciente en el noroeste de Cataluña (PB97-0656)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Narcis Soler Masferrer
Investigadors: 03
Import: 2644 €
Període: 1998-2001


Font de les dades: Sistema d'informació GREC