Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Participació en projectes

Universitat de Girona Página personal del Dr. Daniel Varona Gomez
Información general
 

Participación en proyectos

Contracte
Proyectos: Conveni de traspàs de fons per donar suport a les activitats del grup de recerca en criminologia aplicada a la penalogia del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB. (R44/10 02/09/10)
Entidad
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 1
Importe: 12000 €
Periodo: 2010-2013
Proyectos: Estudi relacionat amb el desenvolupament social i cultura, i la integració dels joves en el municipi, específicament dirigit a la prevenció, gestió i resolució de conflictes i situacions estretes lligades a la governabilitat i ls seguretat del minicipi. (093/09 03/02/10)
Entidad Ajuntament de Salt
Dirección:  Juan Gonzalo Escobar Marulanda
Investigadores: 4
Importe: 12931 €
Periodo: 2009-2010


Projecte
Proyectos: Ajut Programa TransferUdG 2016 (TRANSFER2016/35)
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Maria Luisa Esteve Pardo
Investigadores: 27
Importe: 24000 €
Periodo: 2017-2019
Proyectos: La Justícia Penal al Segle XXI (MPCUdG2016/053)
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Daniel Varona Gomez; Leanid Kazyrytski Kazyrytski
Investigadores: 04
Importe: 13500 €
Periodo: 2016-2018
Proyectos: La ejecución de la pena en la era de la expansión del derecho penal (DER2014-59743-P)
Entidad Ministerio de Economía y Competitividad
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 03
Importe: 23000 €
Periodo: 2015-2017
Proyectos: La ejecución de la pena en la era de la expansión del Derecho Pena (EPExDP) (DER2014-59743-P)
Entidad Ministerio de Economía y Competitividad
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 03
Importe: 24805 €
Periodo: 2015-2018
Proyectos: Justicia Penal i Democràcia (JPD) (2014SGR1435)
Entidad Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 06
Importe: 0 €
Periodo: 2014-2017
Proyectos: Opinión pública y políticas rehabilitadoras (DER2011-29229-C02-02)
Entidad Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 06
Importe: 46706 €
Periodo: 2012-2014
Proyectos: Joves immigrants i la seva integració amb la comunitat: un estudi per l'establiment de mecanismes de resolució de conflictes i la prevenció de la delinqüència. (SING2010B/16)
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 16
Importe: 10000 €
Periodo: 2010-2011
Proyectos: Ajut a la identificació de noves oportunitats de tranferència del coneixement. ()
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Juan Gonzalo Escobar Marulanda
Investigadores: 12
Importe: 5000 €
Periodo: 2009-2010
Proyectos: Actituds punitives dels ciutadans ()
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 12
Importe: 12000 €
Periodo: 2009-2010
Proyectos: Criminología aplicada a la penología (2009-SGR-01117)
Entidad Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Dirección:  Josep Cid
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 2009-2013
Proyectos: Políticas de reinserción en el ámbito penal ()
Entidad Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Dirección:  Josep Cid
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 2008-2011
Proyectos: Actitudes de los catalanes ante las sanciones penales (un estudio piloto) ()
Entidad Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Generalitat de Catalunya
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 2006
Proyectos: La Credibilidad de las Penas Alternativas: nuevas tendencias en penas alternativas (SEJ2005-08955-C02-01/JURI)
Entidad Ministerio de Ciencia y Tecnología
Dirección:  Elena Larrauri
Investigadores: 12
Importe: 0 €
Periodo: 2005-2008
Proyectos: Grupo de investigación en criminología aplicada a la penología (2005SGR-00824)
Entidad Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Dirección:  Elena Larrari
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 2005-2008
Proyectos: La protecció de les víctimas de violència domèstica ()
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores:
Importe: 2500 €
Periodo: 2004-2005
Proyectos: Estades de professors-investigadors en centres d'investigació estrangers o espanyols ()
Entidad Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 1
Importe: 24400 €
Periodo: 2002
Proyectos: Beques per a estades de recerca fora de Catalunya ()
Entidad Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores: 1
Importe: 18300 €
Periodo: 2002-
Proyectos: Seminari de Ciències Penals i Criminològiques. Mecanismes alternatius de resolució de conflictes ()
Entidad Universitat de Girona (UdG)
Dirección:  Daniel Varona Gomez
Investigadores:
Importe: 3896 €
Periodo: 2002-2004
Proyectos: Protección de la víctima y rehabilitación de los delincuentes en libertad (violencia doméstica, violencia sexual, violencia racista) (BJU2001-2075)
Entidad Ministerio de Ciencia y Tecnología
Dirección:  Elena Larrari
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 2001-2004
Proyectos: Reducción del uso de la prisión y alternativas a la prisión (SEC98-0507)
Entidad Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Dirección:  Elena Larrari
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 1998-2001
Proyectos: La despenalización (Bienes colectivos, patrimonio, Honor) (PB94-0666)
Entidad DGICYT
Dirección:  Elena Larrari
Investigadores:
Importe: 0 €
Periodo: 1995-1998


Fuente de los datos: Sistema de información GREC