Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Laura Garcia Taberner
Informació general
  • 616246912 (mòbil), 9371 (intern)
  • laura.garcia@udg.edu
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 203
 

Participació en projectes

Projecte
Projecte: Models d'encontres galàctics: aproximacions parabòliques i hiperbòliques. (MPCUdG2016/013)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Esther Barrabes Vera; Laura Garcia Taberner
Investigadors: 02
Import: 15000 €
Període: 2016-2018
Projecte: Dinàmica asociada a conexiones entre objetos invariantes con aplicaciones a neurociencia y astrodinámica (MTM2015-65715-P)
Entitat MINECO
Direcció:  Tere Martinez-Seara
Investigadors:
Import: 202312 €
Període: 2016-2018
Projecte: SGR 2014-504 - Sistemes dinàmics UPC ()
Entitat SGR
Direcció:  Tere Martinez-Seara
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2014-2016
Projecte: Sistemes Dinàmics (2014SGR0504)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Teresa Martinez-Seara Alonso
Investigadors: 01
Import: 63000 €
Període: 2014-2017
Projecte: Dinamica asociada a conexiones entre objetos invariantes, aplicaciones a astrodinamica, neurociencia y otros campos (DACOBIANO) ()
Entitat
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2013-2016
Projecte: Dinámica Asocida a Conexiones entre Objetos Invariantes. Aplicaciones a Astrodinámica, Neurociencia y Otros Campos (MTM2012-31714)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Amadeu Delshams Valdes
Investigadors: 02
Import: 282672 €
Període: 2013-2015
Projecte: Dynamics associated to connections between invariant objects, astrodynamics, neuroscience and other applications (DACOBIAN) (MTM2009- 06973)
Entitat
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2010-2012
Projecte: SGR 2009-859 - Sistemes dinàmics de la UPC ()
Entitat SGR
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2009-2011
Projecte: Dinámica Asociada a Conexiones entre Objetos Invariantes, Astrodinámica y otras Aplicaciones (DACOBIA) (MTM2006- 00478)
Entitat
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2009
Projecte: Dinámica, Atractores y Nolinealidad: Caos y Estabilidad (MTM2007- 29352-E)
Entitat
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2007-2009
Projecte: Objetos Invariantes en Sistemas Dinámicos, sus Conexiones, Evolución Respecto a Parámetros y Aplicaciones (BFM2003- 09504-C02-02)
Entitat
Direcció:  Amadeu Delshams
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-2006
Projecte: Xarxa temàtica d’astrodinàmica (2003XT-00021)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Gerard Gómez
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2003-2005


Font de les dades: Sistema d'informació GREC