Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Bosch Ballbona, Joan
Informació general
  • 972 41 8213
  • joan.boschb@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: Direcció de Departament, Segon Pis
 

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Contextualització i estudi històric del Barroc al Solsonès i estudi de museïtzació i disseny gràfic ()
Entitat Consell Comarcal del Solsonès
Direcció:  Joan Bosch Balbona
Investigadors: 2
Import: 16103 €
Període: 2015
Projecte: Coonveni de Col·laboració Científica entre el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra i la Fundació ICRPC ()
Entitat Ministeri de Cultura
Direcció:  Joan Bosch ballbona
Investigadors: 2
Import: 16250 €
Període: 2013-2014
Projecte: Contracte de col·laboració científica amb el govern d'Andorra: Estudi i catalogació del patrimoni artístic de les valls d'Andorra (ss.XVI-XVIII) (636/08)
Entitat Ministeri del Portaveu del Govern d'Andorra
Direcció:  Joan Bosch Ballbona
Investigadors: 3
Import: 18000 €
Període: 2008-2009


Projecte
Projecte: Grup de Recerca en patrimoni cultural de Catalunya. Modalitat: Grup de recerca preconsolidat (GRPRE). (2017 SGR 00835)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joaquim Nadal Farreras
Investigadors: 5
Import: 11350 €
Període: 2017-2019
Projecte: Arte, oficio y mercado: la condición del artista en Cataluña y Baleares durante los siglos XV al XVIII ( (AOMCAC) (HAR2015-66465-C2-1-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Joan Bosch Ballbona
Investigadors: 02
Import: 21296 €
Període: 2016-2019
Projecte: COLECCIONISMO Y GUSTO ARTISTICO DE LA ARISTOCRACIA CATALANA Y MALLORQUINA EN EPOCA MODERNA. CREACION Y DISPERSION DE UN PATRIMONIO (HAR2012-39182-C02-01)
Entitat
Direcció:  Joan Bosch Ballbona
Investigadors: 06
Import: 18000 €
Període: 2013-2015
Projecte: Art en Perill: Cens i Memòria de la Destrucció ()
Entitat
Direcció:  Marià Carbonell Buades
Investigadors: 7
Import: 55000 €
Període: 2011-2013
Projecte: Recepción del Arte Barroco en Cataluña (1640-1808). Fortuna Historiográfica y Vicisitudes Patrimoniales. (HAR2009-14149-C02-01)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joan Bosch Ballbona
Investigadors: 06
Import: 48400 €
Període: 2010-2013
Projecte: Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 10
Import: 0 €
Període: 2009-2013
Projecte: Cataluña en la encrucijada de las artes del Renacimiento (1450-1640): itinerarios, fortuna y recuperación de un patrimonio. (HUM2006-12604-C02-01)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joaquim Garriga Riera
Investigadors: 04
Import: 70422 €
Període: 2006-2009
Projecte: Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1640-1714 (HUM2005-24424-E/HIST)
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Joaquim Garriga Riera
Investigadors: 5
Import: 6000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (2005SGR 0832)
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 08
Import: 32600 €
Període: 2005-2008
Projecte: Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1640-1714. (BHA2003-09140-C02-01)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Joaquim Garriga Riera
Investigadors: 05
Import: 57000 €
Període: 2003-2006
Projecte: Beques per a estades de recerca fora de Catalunya ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Joan Bosch Ballbona
Investigadors: 1
Import: 4267 €
Període: 2001
Projecte: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (2001SGR 00155)
Entitat
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 08
Import: 31844 €
Període: 2001-2004
Projecte: (MODALITAT P1) Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1500-1640 (fuentes y modelos de origen italiano) (BHA2000-0430-C02-01)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Joaquim Garriga Riera
Investigadors: 02
Import: 10097 €
Període: 2000-2003
Projecte: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (1999SGR 00116)
Entitat
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 08
Import: 8418 €
Període: 2000-2001
Projecte: Arte del Renacimiento en Cataluña (1997SGR 00182)
Entitat
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 09
Import: 6613 €
Període: 1998-1999
Projecte: Corpus documental e iconográfico del arte renacentista y barroco en Cataluña, 1500-1714 (Lérida, Gerona y Rosellón) (PB96-1175-C02-02)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Joaquim Garriga Riera
Investigadors: 04
Import: 9917 €
Període: 1997-2000
Projecte: La intervenció sobre el patrimoni artístic, arquitectònic i documental a les comarques gironines 1936-1975 (S-U)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Maria Asuncion Roig Torrento
Investigadors: 05
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Arte del Renacimiento en Cataluña (1995SGR 82)
Entitat
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 07
Import: 8417 €
Període: 1996-1997
Projecte: Corpus documental e iconográfico del arte del Renacimiento en Cataluña (c. 1500-1640) (DGICYT. PB93-0882)
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Investigadors: 08
Import: 10097 €
Període: 1994-1997


Font de les dades: Sistema d'informació GREC