Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Joan Andreu Mayugo Majo
Informació general
  • 972 41 8853
  • ja.mayugo@udg.edu
  • POLITÈCNICA II
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 103
 

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Desenvolupament d'una plataforma virtual d'ajuda en el desenvolupament i disseny d'ajudes tècniques per a persones amb diversitat funcional. (063/12 11/10/12)
Entitat Fundació Príncep de Girona
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 5
Import: 2545 €
Període: 2012-2013
Projecte: Desenvolupament d'una plataforma virtual d'ajuda en el desenvolupament i disseny d'ajudes tècniques per a persones amb diversitat funcional. (068/11 18/11/11)
Entitat Associació Gestora de Recursos pel Desenvolupament del Discapacitat
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 8
Import: 5080 €
Període: 2011-2012
Projecte: Regulación de la colaboración entre el organismo de investigación AMADE-UdG y la empresa LGAI para el dessarrollo del proyecto TARGET. (CENIT) (089/10 23/11/10)
Entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA (APPLUS LGAI)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 11
Import: 275000 €
Període: 2010-2013
Projecte: Estudi estructural d'un vehicle aeri no tripulat (VANT) amb una envergadura de 3m i un pes màxim d'enlairement de 20 kg. Disseny, definició de la geometria i dels materials. (019/08 14/03/2008)
Entitat MEDAVIA, SL
Direcció:  Elio Pajares Bretones
Investigadors: 2
Import: 2484 €
Període: 2008
Projecte: Projecte sobre la millora de filtres de piscina i components de filtres de piscina (033/08 26/05/08)
Entitat POLTANK SAU
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 4
Import: 21000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Simulación avanzada y virtual testing en CFRP. Aumentar la fiabilidad de los modelos de daño, mejorar su parametrización e implementar estos modelos en un código de elementos finitos comercial. CENIT (009/08 27/02/08)
Entitat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA (APPLUS LGAI)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 5
Import: 370000 €
Període: 2008-2011
Projecte: Implementar eines de simulació del comportament mecànic d'estructures aeroespacials tiputs isogrid per a l'optimització del seu disseny considerant les possibilitats i efectes del seu procés de producció. (CENIT-ICARO) (017/08 05/03/08)
Entitat EADS Casa Espacio
Direcció:  Norbert Blanco Villaverde
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2008-2012
Projecte: Projecte d'investigació 'virtual testing' (014/09 24/03/09)
Entitat AIRBORNE COMPOSITES, SL
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 4
Import: 50844 €
Període: 2008-2011
Projecte: Projecte d'investigació sobre la viabiliat econòmica, tècnica i productiva per a la fabricació d'una gamma de filtres de piscina mitjançant l'ús de preformes de reforç i infusió de resina. (111/07 10/12/2007)
Entitat POLTANK SAU
Direcció:  Norbert Blanco Villaverde
Investigadors: 3
Import: 65000 €
Període: 2007-2008
Projecte: Projecte d'investigació sobre desenvolupament d'un nou concepte de filtre de l'empresa (111/05 04/11/2005)
Entitat POLTANK SAU
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 1
Import: 21000 €
Període: 2006
Projecte: Diseño y análisis de un prototipo de pala para el proyecto HELIGIRO. (010/07 07/02/2007)
Entitat Industria Helicat y Alas Giratorias S.L.
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 4
Import: 14283 €
Període: 2006-2007
Projecte: Desenvolupament d'un nou concepte de filtre que reuneixi millores respecte els actuals (110/05 04/11/2005)
Entitat POLTANK SAU
Direcció:  Norbert Blanco Villaverde
Investigadors: 5
Import: 42000 €
Període: 2005-2007
Projecte: Desenvolupament d'una eina pel disseny de filtres de piscina en materials de l'empresa (009/06 24/02/06)
Entitat POLTANK SAU
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2005-2007
Projecte: Projecte sobre la 'Modelització i càlcul per elements finits d'una pala per un Aerogenerador' (060/03 01/09/03)
Entitat
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 6
Import: 19020 €
Període: 2003
Projecte: Càlcul per mitja d'elements finits del comportament d'una gòndola d’aerogenerador (005/03 21/01/03)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 3
Import: 3480 €
Període: 2002
Projecte: Estudis estructurals sobre diferents elements d'aerogeneradors i d'elements en materials compostos (050/01 20/06/01)
Entitat M.Torres Diseños Industriales, SA
Direcció:  Victor Martinez Moll
Investigadors: 3
Import: 0 €
Període: 2001-2002
Projecte: Experimental study of the mechanical response of a wind turbine blade (069/01 02/08/01)
Entitat JEUMONT, SA
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 3
Import: 13500 €
Període: 2001
Projecte: Estudi tècnic sobre el disseny de pales per aerogeneradors de materials compòsits (072/01 07/09/01)
Entitat IEE Ingeniería de Energía Elèctrica
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 5
Import: 7771 €
Període: 2001
Projecte: Assessorament per la instrumentació i assaig d'un prototipus d'aerogenerador (096/01 12/12/01)
Entitat ECOTECNIA, SCCL
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 4
Import: 0 €
Període: 2001
Projecte: Assessorament sobre el sistema de pretensat d'unes columnes d'una extrusora de perfils d'alumini i la realització de mesures experimentals del comportament d'aquestes (052/00 18/09/00)
Entitat TECALEX, SL
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 2
Import: 1933 €
Període: 2000
Projecte: Disseny i fabricació d'un banc de caracterització estàtica de petits acoblaments elàstics (011/00 23/03/00)
Entitat Hohner Automàticos, SA
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 4
Import: 2043 €
Període: 2000
Projecte: Nou disseny de la boixa i de les unions entre la pala i la boixa d'aerogeneradors (003/00 15/02/00)
Entitat AERPAC
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 5
Import: 48742 €
Període: 2000-2003
Projecte: Càlcul amb elements finits del comportament mecànic d'una boixa d'aerogenerador i disseny i optimització d'una junta específica entre la boixa i el rotor de l'aerogenerador (034/00 19/07/00)
Entitat AERPAC
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 5
Import: 122967 €
Període: 2000-2003


Projecte
Projecte: Compuestos multifuncionales y tolerantes al daño: integración de nanorefuerzos de carbono avanzados y laminados no-convenvionales (MAT2012-37552-C03-03)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 08
Import: 125190 €
Període: 2013-2015
Projecte: AMADE (TECCIT12-1-0006-01)
Entitat Agencia de Suport a l'Empresa Catalana (ACC1Ó)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 05
Import: 10000 €
Període: 2012-2013
Projecte: Consolidació de l'activitat d'AMADE en el ector aeroespecial (TECCIT Q6750002E368148)
Entitat Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 01
Import: 9800 €
Període: 2010
Projecte: Ensayo virtual y supervisión estructural de revestimiento de CFRP bajo cargas mecánicas y higrotérmicas (DPI2009-08048)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 02
Import: 100430 €
Període: 2010-2013
Projecte: Desarrollo de componentes de materiales compuestos avanzados mediante preformas tejidas en 3d para estructuras (IPT-370000-2010-003)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Norbert Blanco Villaverde
Investigadors: 04
Import: 137924 €
Període: 2010-2012
Projecte: Concepción y fabricación de ayudas técnicas para discapacitados físicos con materiales compuestos de bajo costo. (A/030771/10)
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo
Investigadors:
Import: 14200 €
Període: 2010-2011
Projecte: Concepción y fabricación de ayudas técnicas para discapacitados físicos con materiales compuestos de bajo costo. (A/025141/09)
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo
Investigadors:
Import: 12500 €
Període: 2009-2010
Projecte: Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2007) (Equip per a l'assaig de fluència d'elements de formigó armat) (00003-A-3 )
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 1
Import: 42000 €
Període: 2008
Projecte: Centre Català d'Excel·lència de Materials Compostos. ()
Entitat Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 02
Import: 61180 €
Període: 2008-2010
Projecte: Mejora del diseño y del proceso de producción de sillas de ruedas y otras ayudas técnicas en la industria local y cubana. (A/025141/09)
Entitat Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo
Investigadors:
Import: 33000 €
Període: 2008-2009
Projecte: SABER-2 Sistema d'autoaprenentatge basat en casos reals (2) (2006MQD00008)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors: 11
Import: 5400 €
Període: 2006-2008
Projecte: Ensayo virtual y supervisión estructural de revestimientos reforzados con larguerillos de fibra de carbono. (TRA2006-15718-C02-01)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 03
Import: 86636 €
Període: 2006-2009
Projecte: - AMADE: Anàlisi i materials avançats pel disseny estructural.- Ajuts per a grups de recerca singulars (GRS) (2005SGR 00534)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2008
Projecte: Evaluación de la calidad de uniones adhesivas estructurales en materiales composites de fibra de carbono (PTR1995-0901-OP)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 06
Import: 62000 €
Període: 2005-2007
Projecte: Beques i Ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) (2004BE00166)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 1
Import: 12181 €
Període: 2004-2005
Projecte: Col·laboració de el projecte A31 d'absorció d'energia en impacte posterior a 16 km/h pel disseny d'una nova carcassa i de la tapa inferior del recolzacaps ()
Entitat TRETY, SA
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2004-
Projecte: Modelización constitutiva y validación experimental de la formación y propagación de grietas interlaminares en materiales compuestos de matriz polimérica. (MAT2003-09768-C03-01)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 08
Import: 119600 €
Període: 2003-2006
Projecte: Analisis de la viabilidad de un extender de composite ()
Entitat Fiberblade
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 3
Import: 3000 €
Període: 2003-2004
Projecte: Estudi i parametrització del comportament dinàmic d'un recolzacaps sotmès a un xoc posterior ()
Entitat TRETY, SA
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 2
Import: 2200 €
Període: 2003-2004
Projecte: Ajuts per estades fora de Catalunya i a l'estranger per l'any 2001 ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 1
Import: 2404 €
Període: 2001
Projecte: Predicción del tiempo de vida de laminados gruesos de matriz orgánica reforzada con fibras de vidrio. (MAT2000-0741-C02-01)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 08
Import: 85488 €
Període: 2000-2003
Projecte: Estudi de la fatiga de juntes mecániques de materials compostos gruixuts (UdG98/451)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 04
Import: 5619 €
Període: 1999-2000
Projecte: L'Enginyeria concurrent aspectes metodològics i operatius de la seva introducció i desenvolupament. Aplicació al cas de la indústria agroalimentària (R-UdG97-146)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors: 04
Import: 3005 €
Període: 1997-1998
Projecte: Desenvolupament d'un model estructural de cupula extensible per cobrir (i descobrir) espais de gran llum de planta circular ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Luis Sanchez-Cuenca Lopez
Investigadors: 07
Import: 3005 €
Període: 1996


Font de les dades: Sistema d'informació GREC