Participació en projectes

Participació en projectes

Contracte
Projecte: La ruta del Ter. Programas de formación y sensibilización medioambiental de los profesionales del turismo. (104/06 15/12/2006)
Entitat Consorci Alba-Ter
Direcció:  Anna M. Ribas Palom
Investigadors: 6
Import: 23776 €
Període: 2006-2008
Projecte: Estudi sobre les referències culturals i literàries a l'entorn del riu Ter. (045/06 03/07/2006)
Entitat Consorci Alba-Ter
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 10345 €
Període: 2006
Projecte: L'addenda deixa sense efecte el contracte signat el 25/05/06 sobre un estudi sobre les referències culturals i literàries que existeixen a l'entorn del riu Ter de M. (A045/06 03/07/06)
Entitat Consorci Alba-Ter
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2006
Projecte: Regulació de la col·laboració entre l'Institut de Patrimoni Cultural de la UdG i la Diputació de Girona, pel que fa referència a la realització del projecte de musealització de la casa on va viure Mercè Rodoreda (026/01 23/03/01)
Entitat Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 601 €
Període: 2001-2002


Projecte
Projecte: Literatura y Corrientes Territoriales (II): La construcción literaria del paisaje a través de Juegos Florales y certámenes literarios en lengua catalana (1859-1977) (FFI2016-79078-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives; Margarida Casacuberta Rocarols
Investigadors: 08
Import: 42350 €
Període: 2016-2019
Projecte: Literatura y corrientes territoriales: las tierras de Girona (1868-1939) (FFI2011-24706)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 11
Import: 9680 €
Període: 2012-2015
Projecte: Simposi Internacional 'L'umanesimo catalano e l'Italia. Storia, cultura e arte' (2008ARCS100017)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 5000 €
Període: 2008
Projecte: Art i Cultura a l'Europa del cardenal Margarit (s.XV) (2006/ARCS1/00017)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 5
Import: 15556 €
Període: 2006
Projecte: El bisbe Margarit i la seva època ()
Entitat Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (DIUE)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 4000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Arte y cultura en la Europa del cardenal Margarit (siglo XV) (HUM2005-25401-E)
Entitat Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 5
Import: 5000 €
Període: 2006-2007
Projecte: La dimensión europea de la literatura latina humanística de la Corona de Aragón: área lingüística catalana. (HUM2005-04657)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 13
Import: 101150 €
Període: 2005-2008
Projecte: IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana Antiga Història i llegenda al Renaixement. ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 900 €
Període: 2002
Projecte: Xarxa Temàtica d´Història de la llengua i literatura medieval i de l´edat moderna (2002XT 00075)
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Josep Maria Nadal Farreras
Investigadors:
Import: 6750 €
Període: 2002-2004
Projecte: Historiografía latina humanística en la Corona de Aragón: edición de textos, estudio de fuentes (BFF2002-03390)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 11
Import: 52640 €
Període: 2002-2005
Projecte: Grup de llengua i literatura de l'Edat Moderna ()
Entitat Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:  Albert Rossich Estrago
Investigadors:
Import: 20434 €
Període: 2001-2004
Projecte: Curs d'estiu. Dones en escena : espai públic, espai privat, món antic i món contemporani. ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors:
Import: 1028 €
Període: 2001
Projecte: Ramon Llull y el trasfondo cultural de las letras catalanas medievales (PB97-0653)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Lola Badia Pamies
Investigadors: 13
Import: 26445 €
Període: 1998-2001
Projecte: Modelos de lengua literaria (oral y escrita) en la edad moderna (PB94-0510-C02-01)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Albert Rossich Estrago
Investigadors: 09
Import: 11569 €
Període: 1995-1998
Projecte: Cultura humanística y escolástica de los s.XVI y XV en la corona de Aragón: inventario, estudio de fuentes y edición de textos (PB93-0543)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 07
Import: 14665 €
Període: 1994-1997
Projecte: Ajuts per a realització de tesis doctorals ()
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Maria Angela Vilallonga Vives
Investigadors: 1
Import: 180 €
Període: 1993-2004


Font de les dades: Sistema d'informació GREC