Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Torres Llinas, Lluis
Informació general
 

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Realització del treball 'Delamination Assessment Tool' (009/10 04/03/10)
Entitat HPS High Performance Structures Gestao e Engenharia Lda
Direcció:  Albert Turon Travesa
Investigadors: 5
Import: 43030 €
Període: 2009-2010
Projecte: Projecte d'investigació pel desenvolupament d'una eina informàtica per a la selecció de ventiladors i càlcul d'instal·lacions de ventilació. (072/09 11/11/09)
Entitat Casals Ventilació, SL
Direcció:  Jordi Comas Baron
Investigadors: 2
Import: 19960 €
Període: 2009-2010
Projecte: Projecte d'investigació sobre una anàlisi de sistemes eòlics (095/08 21/11/2008)
Entitat ESBRUG,SL
Direcció:  Jordi Comas Baron
Investigadors: 2
Import: 8000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Desenvolupament d'una eina informàtica per a la selecció de ventiladors i càlcul d'instal·lacions de ventilació. (045/07 21/05/2007)
Entitat Casals Ventilació, SL
Direcció:  Jordi Comas Baron
Investigadors: 2
Import: 8076 €
Període: 2007-2008
Projecte: Projecte sobre fisures de l'edifici històric de Sta. Caterina. (080/07 31/08/07)
Entitat DRAGADOS, SA
Direcció:  Francesc Xavier Cahis i Carola
Investigadors: 3
Import: 1689 €
Període: 2007
Projecte: Projecte d'investigació sobre la construcció i pla especial d'un parc eòlic (053/06 14/07/2006)
Entitat ESBRUG,SL
Direcció:  Jordi Comas Baron
Investigadors: 3
Import: 10000 €
Període: 2006
Projecte: Addenda conveni d'impulsió al centre d'analisi de materials avançats per al disseny esctructural (AMADE) de la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (R33/06 26/06/06)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 22
Import: 20000 €
Període: 2006-2007
Projecte: Conveni d'impulsió el centre d'analisis i materials avançats per al disseny estructural (AMADE) de la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (R33/05 14/06/05)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 22
Import: 18000 €
Període: 2005-2007
Projecte: Segona addenda la creació del centre d'innovació en materials, estructures i porcessos (CIMEP) a la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (-/04 01/09/04)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 2
Import: 43000 €
Període: 2004
Projecte: Addenda la creació del centre d'innovació en materials, esctructures i porcessos a la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (R26/03 12/09/03)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 2
Import: 34000 €
Període: 2003-2004
Projecte: La creació del centre d'innovació en materials, estructurals i processos (CIMEP) a la xarxa de centres de suport a la innovació tecnològica (-/02 26/04/02)
Entitat
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 2
Import: 33000 €
Període: 2002-2005
Projecte: Estudi formigons de qualitats diferents en nusos rigits d'estruct.formigó arma (004/02 18/01/02)
Entitat
Direcció:  Francesc Xavier Cahis i Carola
Investigadors: 5
Import: 2644 €
Període: 2001-2002
Projecte: Conveni d'enfortiment d'un grup de recerca de la UdG que s'especialitzi en les tècniques d'anàlisi i intrumentació de les construccions històriques i realització de determinats treballs del Pla director de la catedral de Girona (080/00 18/12/00)
Entitat Bisbat de Girona
Direcció:  Miquel Llorens Sulivera
Investigadors: 4
Import: 66139 €
Període: 2000-2002


Projecte
Projecte: Extensión de la vida útil mediante refuerzo con FRP de estructuras de hormigón armado: efectos de las condiciones ambientales y carga de fatiga y a largo plazo (LiFeRCon) (BIA2017-84975-C2-2-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Cristina Barris Peña; Marta Baena Muñoz
Investigadors: 01
Import: 143869 €
Període: 2018-2020
Projecte: Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluación y refuerzo de estructuras de hormigón (BIA2017-90856-REDT)
Entitat Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:  Antonio Ricardo Mari Bernat
Investigadors: 05
Import: 9500 €
Període: 2018-2020
Projecte: Nuevos métodos y técnicas para el proyecto, construcción, evaluaicón y refuerzo de estructuras de hormigón (BIA2015-71484-REDT)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Antonio Ricardo Mari Bernat
Investigadors: 01
Import: 30000 €
Període: 2015-2017
Projecte: Contribución a la durabilidad de estructuras de hormigón mediante el refuerzo con materiales compuestos. Estudio y evaluación de los efectos diferidos (BIA2013-46944-C2-2-P)
Entitat Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 03
Import: 116160 €
Període: 2014-2017
Projecte: AMADE - Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (2014SGR1519)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 28
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: European Network for Durable Reinforcement and Rehabilitation Solucions. (607851)
Entitat DG Research and Innovation. European Commission (RTD)
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 6
Import: 239085 €
Període: 2013-2017
Projecte: Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction (oc-2012-1-12473)
Entitat DG Research and Innovation. European Commission (RTD)
Direcció:  Maurizio Guadagnini
Investigadors: 5
Import: 0 €
Període: 2013-2017
Projecte: Refuerzo de estructuras de hormigón con materiales compuestos (FRP) insertados en el recubrimiento (NSM): adherencia (pullout) y refuerzo a flexión de vigas y placas (BIA2010-20234-C03-02)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 05
Import: 75988 €
Període: 2011-2014
Projecte: Ajuts per infraestructures científico-tecnològiques (FEDER) (Equipo de medida óptica de deformaciones 3D por correlación digital de imágenes) (UNGI10-4E-1167)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 16
Import: 37500 €
Període: 2010
Projecte: AMADE - Ànalisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (2009SGR0351)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors: 34
Import: 49920 €
Període: 2009-2014
Projecte: Seismic Strengthening of Deficient RC Buildings Using Ductile Post‐Tensioned Metal Strips - BANDIT / SERIES Project (227887)
Entitat Altres UE
Direcció:  Kypros Pilakoutas
Investigadors: 27
Import: 191430 €
Període: 2009-2012
Projecte: Jose Castillejo 2008 (JC2008-00396)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 1
Import: 10307 €
Període: 2008-2009
Projecte: Efectos diferidos, fisuración y deformaciones en estructuras de hormigón armadas con barras de materiales compuestos (BIA2007-60222)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 07
Import: 118580 €
Període: 2007-2010
Projecte: - AMADE: Anàlisi i materials avançats pel disseny estructural.- Ajuts per a grups de recerca singulars (GRS) (2005SGR 00534)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Josep Costa Balanzat
Investigadors:
Import: 0 €
Període: 2005-2008
Projecte: PEIR. Ajuts per equipament i infraestructura de recerca. Modalitat B (Sistema adquisició i tractament de dades) ()
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 1
Import: 32500 €
Període: 2004
Projecte: Estudio numérico y experimental del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armadas con barras de composites de matriz polímero (FRP) (BIA2004-05253)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Lluis Torres Llinas
Investigadors: 10
Import: 74585 €
Període: 2004-2007
Projecte: Creació de Centre d'innovació en materials, estructures i procesos. CIMEP (AMADE) ()
Entitat Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Direcció:  Josep Costa Balanzat; Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors: 42
Import: 0 €
Període: 2002-2015
Projecte: Estudio y desarrollo de láminas de hormigón reforzadas con fibras de vidrio. Aplicación a la reparación estructural de muros de fábrica de ladrillo. (PB98-0455)
Entitat Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica
Direcció:  Luis Miguel Bozzo Rotondo
Investigadors: 04
Import: 38014 €
Període: 1999-2002
Projecte: Reparación de estructuras de fábrica mediante tendones postensados no adherentes (S-UdG97-193)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Luis Miguel Bozzo Rotondo
Investigadors: 04
Import: 4808 €
Període: 1997-1998
Projecte: Seismic Risk Mitigation by Energy Dissipation Devices (ERBFMGECT950048)
Entitat Altres UE
Direcció:  Luis M. Bozzo Rotondo
Investigadors: 4
Import: 10818 €
Període: 1997-1998
Projecte: Desenvolupament d'un model estructural de cupula extensible per cobrir (i descobrir) espais de gran llum de planta circular ()
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Luis Sanchez-Cuenca Lopez
Investigadors: 07
Import: 3005 €
Període: 1996
Projecte: Comportamiento global de estructuras de hormigón con refuerzos. Análisis numérico y estudio experimental 'in situ' (PB92-0779)
Entitat Dirección General de Investigación Científica y Técnica(MEC)
Direcció:  FRANCESC LÓPEZ ALMANSA
Investigadors: 5
Import: 26445 €
Període: 1996-1998
Projecte: Contribución al desarrollo de métodos de análisis no lineal de estructuras de hormigón armado. Aplicación al estudio de los estados límites de deformabilidad y pandeo (PB92-0705)
Entitat Dirección General de Investigación Científica y Técnica(MEC)
Direcció:  FRANCESC LÓPEZ ALMANSA
Investigadors: 07
Import: 11720 €
Període: 1993-1996


Font de les dades: Sistema d'informació GREC