Participació en projectes

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Meritxell Estebanell Minguell
Informació general
 

Participació en projectes

Contracte
Projecte: Realització d’activitats conjuntes dels grups de recerca ”Edul@b” i “UdiGitalEdu: Creative Learning, STEAM and Social Change” per desenvolupar un entorn digital pel desenvolupament professional docent (002/18 11/01/2018)
Entitat Universitat Oberta de Catalunya - UOC
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2017-2022
Projecte: Realització de tallers UdiGitalEdu a l'Escola Vedruna de Girona (4t, 5è i 6è de primaria). Realització de blocs formatius de dues hores i mitja en presentacionos, robòtica, scratch i videojocs: inlou material consumible, material didàctic específic i formador/s. No inclou portàtils. Horari de 15h a 17,30h. (CS107/16 19/07/2016)
Entitat ESCOLA VEDRUNA DE GIRONA
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell; Mariona Niell Colom
Investigadors: 2
Import: 1800 €
Període: 2016
Projecte: Talles de realitat augmentada sobre 'Les llegendes de Girona' (CS103/16 19/07/2016)
Entitat Ajuntament de Girona
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 225 €
Període: 2016-2017
Projecte: Oferir formació orientada a l’ús responsable d’Internet (Internet Segura) i les TIC (055/16 10/11/2016)
Entitat Fundació Centre de Seguratat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 4000 €
Període: 2016
Projecte: Selecció, formació, tutorització i direcció de 12 estudiants de TICs del grau en Mestre d'Educació Primària que han de participar en les activitats de la Festa del Supers del 2015. (061/15 22/09/2015)
Entitat Fundació Centre de Seguratat de la Informació de Catalunya (CESICAT)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 3140 €
Període: 2015
Projecte: Gimcana pel Barri Vall de la ciutat de Girona basada en les llegendes de la ciutat fent ús de dispositius móbils i una aplicació de realitat augmentada (009/14 04/03/14)
Entitat Ajuntament de Girona
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 225 €
Període: 2014-2018
Projecte: Llicència d'ús i explotació en exclusiva de la tecnologia joc Seriós orientat al coneixement d'alguns fets històrics de la ciutat de Girona a través de les seves llegendes (Llegendes de Girona) (R074/13 20/12/2013)
Entitat PAIDIA TECHNOLOGIES
Direcció:  Mateo Sbert Casasayas
Investigadors: 6
Import: 0 €
Període: 2013-2023
Projecte: Regular la col·laboració per tal de desenvolupar projectes que permetin millorar el coneixement i la qualitat de produccion que arriben a la ciutadania a través de les pantalles, fent una incidència especial en les emissions amb contigunts educatius adreçades especialment al públic infantil. (R04/07)
Entitat Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 0 €
Període: 2006-2008
Projecte: Desenvolupament d'eines didàctiques que permetin innovacions pedagògiques a les escoles del Servei de Formació Agrària. (056/06 24/07/2006)
Entitat Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 2
Import: 18057 €
Període: 2006
Projecte: Projecte per a desenvolupar noves eines didàctiques a les Escoles de Formació Agrària (075/05 27/07/2005)
Entitat
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 2
Import: 17732 €
Període: 2005-2006
Projecte: Conveni de col·laboració entre la Unviersitat de Girona i el Ministeri d'Educació Xilè per realitzar una pasantia d'educació parvulària a la Universitat de Girona ()
Entitat Ministerio de Educación de Chile
Direcció: Senyora Mª Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 8
Import: 45502 €
Període: 2005
Projecte: Realització d'un projecte sobre noves iniciatives en l'ús de xarxes de comunicacions en escoles d'aquest Departament (099/04 26/10/04)
Entitat
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 2
Import: 17006 €
Període: 2004-2005
Projecte: Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Ministeri d'Educació Xilè per realitzar una pasantia d'educació parvulària a la Universitat de Girona ()
Entitat Ministerio de Educación de Chile
Direcció: Senyora Mª Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 8
Import: 84876 €
Període: 2004
Projecte: Dinamització de noves propostes d'ús de la xarxa de centres del Servei de Formació Agrària (049/03 14/07/03)
Entitat
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 2
Import: 11947 €
Període: 2003-2004
Projecte: Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Ministeri d'Educació Xilè per realitzar una pasantia d'educació parvulària a la Universitat de Girona ()
Entitat Ministerio de Educación de Chile
Direcció: Senyora Mª Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 8
Import: 74570 €
Període: 2003
Projecte: Dinamització dels grups de professors dels Centres de Capacitació Agrària (019/02 15/03/02)
Entitat
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 8125 €
Període: 2002-2003
Projecte: Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la UAB per la realització conjunta d'una pasantia per encàrrec del govern xilè ()
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció: Senyora Mª Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 6
Import: 38228 €
Període: 2002
Projecte: Proposta, dinamització i estudi de les xarxes de comunicacions com a recursos que poden afavorir la col·laboració entre el professorat dels Centres de Capacitació Agrària i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els quals s’implica als estudiants en formació (032/01 26/04/01)
Entitat Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 6578 €
Període: 2001-2002
Projecte: Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la UAB per la realització conjunta d'una pasantia per encàrrec del govern xilè ()
Entitat Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció: Senyora Mª Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 6
Import: 33481 €
Període: 2001
Projecte: Proposta, dinamització i estudi de les xarxes de comunicacions com a recursos que poden afavorir la col·laboració entre el professorat dels Centres de Capacitació Agrària i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge en els quals s’implica als estudiants en formació (074/00 20/11/00)
Entitat Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 3289 €
Període: 2000
Projecte: Elaboració d'un CD-ROM interactiu sobre 'El Modernisme'. ()
Entitat Wattmac, S.A.
Direcció: Doctora Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 5
Import: 14400 €
Període: 1993-1996


Projecte
Projecte: Ajuts Ramón y Cajal - Incorporación (RYC-2016-19589)
Entitat Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Direcció:  Juliana Elisa Raffaghelli; Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 2
Import: 308600 €
Període: 2018-2023
Projecte: El pensament computacional en la formació inicial del professorat (2015 ARMIF 00031)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 14
Import: 9750 €
Període: 2016-2018
Projecte: Aprendre i crear amb recursos i en entorns digitals (MPCUdG2016/104)
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell; Jordi Freixenet Bosch
Investigadors: 08
Import: 24000 €
Període: 2016-2018
Projecte: Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals (Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres) (2015 ARMIF 00027)
Entitat Generalitat de Catalunya
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 17
Import: 16170 €
Període: 2016-2018
Projecte: InventEUrs - Fostering Invention-Based Collaborative Learning for Social Change (580325-EPP-1-2016-1-ES-EP)
Entitat Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:  Xavier Cufi Sole
Investigadors: 6
Import: 167099 €
Període: 2016-2018
Projecte: Ciencia, tecnología y creatividad al servicio de un objetivo: transformar la escuela Carme Auguet en una magnet school (FCT-14-8678)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Maria Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 18
Import: 15000 €
Període: 2014-2015
Projecte: UdiGital.edu: Creative Learning, Social Change, and STEAM (Science, Technology, Enigneering, Arts, Mathematics) (2014SGR1310)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Xavier Cufi Sole
Investigadors: 11
Import: 0 €
Període: 2014-2017
Projecte: Early Mastery 21th century literacy - Learn2Code & Code2Learn How to playfully motivate school kids to master computer programing (2014-1-ES01-KA201-004462)
Entitat Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:  Xavier Cufi Sole
Investigadors: 9
Import: 36717 €
Període: 2014-2016
Projecte: El método científico-tecnológico y la colaboración entre universidad y escuela como motor para transformar una escuela en una magnet school. El Proyecto piloto de la Escuela Carme Auguet de Girona. (FCT-13-7861)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Maria Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 17
Import: 15000 €
Període: 2013-2014
Projecte: El método científico-tecnológico como motor de transformación de la educación primaria. Proyecto piloto con la Escuela Carme Auguet (FCT-12-5674)
Entitat Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia, FECYT
Direcció:  Maria Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors: 14
Import: 15000 €
Període: 2012-2013
Projecte: Marc de Referència Competencial pel disseny dels Programes de Formació Docent per al Professorat Universitari (MQD - 2010MQD00049)
Entitat
Direcció:  Valderrama Vallés, Elena
Investigadors:
Import: 11000 €
Període: 2011-2013
Projecte: Contenido digital para juegos serios: creación, gestión, renderizado e interacción. (TIN2010-21089-C03-01)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Mateo Sbert Casasayas
Investigadors: 19
Import: 109142 €
Període: 2011-2013
Projecte: VII Simposio: Lengua, educación e inmigración. (EDU2010-11036-E)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 3
Import: 8300 €
Període: 2010-2011
Projecte: Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario (EA2010-0099)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Imma Torra Bitlloch
Investigadors: 30
Import: 28675 €
Període: 2010-2011
Projecte: EURODIS-TRICTE CATALAN TRANSFRONTALIER / EURODISTRICTE CATALAN (EFA 139/09)
Entitat DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:  Maria Luisa Perez Cabani
Investigadors: 13
Import: 169027 €
Període: 2010-2013
Projecte: Congrés Internacional UNIVEST'09 'Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat' (2009 ARCS1 00154)
Entitat Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 24
Import: 6000 €
Període: 2009
Projecte: Modelatge i música per un videojoc educatiu ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 14000 €
Període: 2009-2010
Projecte: Millora de la difusió/comunicació de la nostra recerca desenvolupant aplicacions que incrementin la participació dels usuaris de la 'Guia interactiva'. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 9
Import: 2000 €
Període: 2009
Projecte: Segundo congreso internacional Univest'09. Claves para la implicación de los estudiantes en la universidad (EDU2009-06248-E)
Entitat Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 5
Import: 12000 €
Període: 2009-2010
Projecte: UdiGital (VALFUS 09-2-0003)
Entitat Agencia de Suport a l'Empresa Catalana (ACC1Ó)
Direcció:  Jordi Freixenet
Investigadors: 80
Import: 90000 €
Període: 2009
Projecte: VI Simposio: lengua, educación e inmigración (EDU2008-03893-E)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 5
Import: 9000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Guia Interactiva ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 6000 €
Període: 2008-2009
Projecte: Congreso Internacional Univest'08. El estudiante, eje del cambio en la universidad (SEJ2007-30689-E)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 5
Import: 10000 €
Període: 2007-2008
Projecte: Contenido inteligente para aplicaciones de realidad virtual. Técnicas de punto de vista e iluminación global (TIN2007-68066-C04-01)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Mateo Sbert Casasayas
Investigadors: 18
Import: 211750 €
Període: 2007-2010
Projecte: Modelos de enseñanza y aprendizaje presentes en los usos de plataformas de e-learning en universidades españolas y propuestas de desarrollo (EA2007-0046)
Entitat Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:  Adriana Gewerc Barujel
Investigadors: 30
Import: 21670 €
Període: 2007-2008
Projecte: Estudio sobre la viabilidad de las propuestas metodológicas derivadas de la aplicación del crédito europeo (ECTS), por parte del profesorado de las universidades españolas, vinculadas a la utilización de las TICS en la docencia y la investigación (EA2004-0042)
Entitat
Direcció:  Carmen Alba Pastor (U. Complutense de Madrid)
Investigadors: 36
Import: 12040 €
Període: 2004
Projecte: NETLAB: Teleobservatorio universitario de docencia virtual (SO2002-12719-E/PSCE)
Entitat Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:  Mercè Gibert Cerbera
Investigadors: 42
Import: 33500 €
Període: 2004-2006
Projecte: Grup de recerca en tecnologies de la informació i la comunicació en educació. Gre-TICE. ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 4500 €
Període: 2003-2004
Projecte: Teleformació del professorat en entorns 3D (3D Lab) ()
Entitat
Direcció:  Mercè Gisbert Cervera
Investigadors: 12
Import: 0 €
Període: 2002-2003
Projecte: Ajuda a la innovació docent ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 3600 €
Període: 2000-2001
Projecte: GALECIA: Group for Advanced Learning Environments using Communication and Information Aids. ()
Entitat Socrates Programme
Direcció:  Carlos Vaz Carvalho
Investigadors: 15
Import: 66452 €
Període: 2000-2002
Projecte: Implementación y estudio de una plataforma telemática de nueva generación para el soporte de enseñanza abierta y a distancia (plan-g, plataforma de nueva generación) (TEL98-0408-C02-01)
Entitat Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:  Jose Luis Marzo Lazaro
Investigadors: 09
Import: 67319 €
Període: 1998-2000
Projecte: Entorns multimèdia educatius accesibles a través de les xarxes de comunicacions (S-UdG97-197)
Entitat Altres Organismes Nacionals
Direcció:  Jose Luis Marzo Lazaro
Investigadors: 06
Import: 4808 €
Període: 1997-1998
Projecte: Ayuda para la formación de Doctores ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 3840 €
Període: 1996-
Projecte: Recerca a l'estranger ()
Entitat Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Direcció: Doctora Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors: 1
Import: 1290 €
Període: 1996-
Projecte: Ayuda para la formación de Doctores ()
Entitat Universitat de Girona (UdG)
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 3600 €
Període: 1994-
Projecte: Ayuda para la elaboración de materiales curriculares que concreten y desarrollen las aportaciones de la tecnología de la información en el currículum de la nueva ordenación del Sistema educativo ()
Entitat
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 120 €
Període: 1994
Projecte: Recerca educativa amb multimèdia ()
Entitat Direcció General d'Universitats de Catalunya. CESCA
Direcció:  Joaquim Pèlach Busóm
Investigadors: 5
Import: 30000 €
Període: 1992-1996
Projecte: Subvención Post-grado de Nuevas Tecnologías ()
Entitat Direcció General d'Universitats de Catalunya. CESCA
Direcció:  Meritxell Estebanell Minguell
Investigadors:
Import: 102 €
Període: 1987-
Projecte: Pla experimental d'introducció de la informàtica a les escoles d'EGB a través del llenguatge Logo. ()
Entitat Direcció General d'Universitats de Catalunya. CESCA
Direcció:  Vicenç Benedito Antolí
Investigadors: 7
Import: 120000 €
Període: 1984-1988


Font de les dades: Sistema d'informació GREC