Publicacions

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Francesc Sidera Caballero
Informació general
 

Publicacions en llibres

Altres
Ruda, A.; Cañabate, D.; Curós, P.; Garcia-Romeu, M. Luisa, Ministral, M.; Planas, M.; Sidera, F.  Xarxa d'innovació docent sobre Aprenentatge Cooperatiu, 2es.Jornades de Bones Pràctiques. 13 i 14 de juliol de 2011.  (ESP): Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, 2011. 
Sidera, F. La Comprensión infantil de la simulación emocional en el juego de ficción, VII Semana de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNED. Madrid (ESP): Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya), 2010. 
Ruda, A.; Baldiris, S.; Cañabate, D.; Curós, P.; Garcia-Romeu, M. L.; Mayugo, J. A.; Ministral, M.; Planas, M.; Sidera, F.  Xarxa d'innovació docent sobre Aprenentatge Cooperatiu, 1a.Jornada de Bones Pràctiques. 15 i 16 de juny de 2010.  (ESP): Universitat de Girona. Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach, 2010. 

 

Capítol de llibre
Rostan, C.; Sidera, F.; Amadó, A.  "New wine in old bottle. The interrelation between executive functions, theory of mind and language in the light of Vygotsky and Luuria. ." Metis. Richerche di sociologia psicologia e antropologia della comunicazione.  (ITA): CLEUP, 2014. 
Rostan, C.; Serrano Ortiz, J.; Amadó, A.; Sidera, F.; Serrat, E.  "Entrenar la cognición social a través del lenguaje: un estudio con niños en edad preescolar ." En J.J. Gázquez y M.C. Pérez (Eds.), Investigación en Convivencia Escolar. Variables relacionadas.. Granada (ESP): Editorial GEU, 2010. 
Sidera, F.; Rostan, C.; Serrano, J.; Serrat, E.; Vallès-Majoral, E.; Esteban, M. Amadó, A.  "The Role of labeling in understanding false belief and sentential complements ." XIV European conference on Developmental Psychology.  (ITA): , 2010. 
Ruda, A.; Baldiris, S. Cañabate, D.; Curós, P.; Garcia-Romeu, M.L.; Ministral, M.; Planas, M.; Sidera, F.  "La Red de Innovación Docente sobre Aprendizaje Cooperativo: una experiencia interdisciplinar ." VI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Nous espais de Qualitat en l’Educació Superior. Una anàlisi comparada i de tendències. Barcelona (ESP): UB, UAB, UPC, UPF, UdLL, UdG, URV, 2010. 
Ruda, A.; Cañabate, D.; Curós, M.P.; García-Romeu, M.L.; Ministral, M.; Planas, M.; Sidera, F.  "La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo de la UdG: primeros pasos y propuestas de futuro ." Décima Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona (ESP): Editorial GAM Imprenta Digital, 2010. 

 

Editor llibre
Albert Ruda González; Dolors Canyabate; M. Pilar Curos; Maria Luisa Garcia-Romeu; Joan Andreu Mayugo Majó; Marta Ministral Masgrau; Marta Planas Grabuleda; Francesc Sidera; Joan Solé Pla; Oriol Vidal. Jornada sobre aprendizaje cooperativo 2013 (JAC-13). Nuevas perspectivas del aprendizaje cooperativo asistido por ordenador., . Girona (ESP): , 2013. 

 

Llibre
Albert Ruda; Dolors Cañabate; M. Pilar Curós; María Luisa García-Romeu; Marta Ministral; Marta Planas; Francesc Sidera; Oriol Vidal; Natalia Wilson Aponte (col·laboradora) Xarxa d'Innovació Docent Sobre l'Aprenentatge Cooperatiu de la Universitat de Girona (XIDAC). Guia sobre aprenentatge cooperatiu, . Girona (ESP): Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2013. 
Aymerich, M.; Sidera, F.; Serrat, E.; Rostan, C.; Amadó, A. El Psicòleg a les residències de persones grans: situació actual i necessitats de canvi a les comarques gironines, . Girona (ESP): Fundació Campus Arnau d'Escala, 2009. 

 

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC