Publicacions

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Laura Garcia Taberner
Informació general
  • 616246912 (mòbil), 9371 (intern)
  • laura.garcia@udg.edu
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 203
 

Publicacions en llibres

Capítol de llibre
Garcia-Taberner, L; Masdemont, J. J.  "Spacecraft Formations Reconfiguration using Finite Element Methodology with Adaptive Remeshing ." Nonlinear Dynamics of Complex Systems: Applications in Physical, Biological and Financial Systems.  (USA): Springer, 2011. 

 

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC