Publicacions

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Joan Sole Pla
Informació general
 

Publicacions en llibres

Capítol de llibre
Ronquillo, Anna; Saurina, Carme; Solé, Joan  "Planificació educativa i rendiment acadèmic ." Línies de recerca i d’innovació docent dins l’àmbit de l’educació superior. Girona (ESP): , 1997. 

 

 

Font de les dades: Sistema d'informació GREC