Articles publicats

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Francesc Sidera Caballero
Informació general
 

Publicacions en revistes

  Article
  Sidera, F.; Perpiñà, G.; Serrano, J.; Rostan, C.  "Why Is Theory of Mind Importantfor Referential Communication?."  Current Psychology   (2018):  82-97.
  Sidera, F.; Serrats, L.  "Establir i mantenir normes i rutines a l'aula. Una proposta de treball pels Graus de mestre."  RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària  2018 (2018):  143-157.
  Sidera, F.; Perpiñà, G.; De Tejada, M.  "Desenvolupament de l'autoestima a l'inici de l'etapa escolar."  Quaderns de Psicologia  20 (2018):  173-186.
  De Tejada, M.; Sidera, F.; Gras, M. E.; Mera, D.  "Diseño de una Escala de Evaluación de la Autoestima: EVA 2015."  Universitas Psychologica  17 (2018):  -.
  Sidera, F.; Amadó, A.; Martínez, L.  "Influences on Facial Emotion Recognition in Deaf Children."  Journal of Deaf Studies and Deaf Education  22 (2017):  164-177.
  Serrat, E.; Sidera, F.; Rostan, C.; Amadó, A.  "Adquisició del llenguatge i cognició ."  Llengua, societat i comunicació = Language, society and communication   (2015):  30-37.
  Carles Rostan Sánchez; Francesc Sidera Caballero; Jèssica Serrano Ortiz; Anna Amadó Codony; Eduard Vallés-Mayoral; Moisés Esteban Guitart; Elisabet Serrat Sellabona.  "Fostering Theory of Mind development. Short- and medium-term effects of training false belief understanding."  Infancia y Aprendizaje  37 (2014):  498-529.
  Sidera, F.; Serrat, E.; Amadó, A.  "Children's understanding of pretend emotions: The role of the vocabulary and the syntax of complementation with cognitive and communicative verbs."  LAnnée psychologique: Topics in Cognitive Psychology  114 (2014):  231-249.
  Amadó, A.; Serrat, E.; Sidera, F.  "Developmental readiness in the understanding of own and other's false beliefs."  Child Development Research  2014 (2014):  -.
  Rostan, C.; Sidera, F.; Amadó, A.  "New wine in old bottle. The interrelation between executive functions, theory of mind and language in the light of Vygotsky and Luria.."  Metis  21 (2014):  29-50.
  Serrat, E.; Rostan, C.; Vallès-Majoral, E.; Esteban, M.; Sidera, F.; Serrano, J.  "Labelling improves false belief understanding. A training study. ."  The Spanish Journal of Psychology  16 (2013):  1-14.
  Sidera, F.; Amadó, A.; Serrat, E.  "Are You Really Happy? Children's Understanding of Real vs. Pretend Emotions."  Current Psychology  32 (2013):  18-31.
  Sidera, F.; Serrat, E.; Serrano, J.; Rostan, C.; Caño, A.; Amadó, A.  "Let's share perspectives! Mentalistic skills involved in cooperation."  IJEP - International Journal of Educational Psychology  2 (2013):  325-352.
  Esteban, M.; Sidera, F.; Serrano Ortiz, J.; Amadó, A.  "La Comprensió social a través de 'contes psicològics' ."  Educat. Revista de Psicopedagogia   (2012):  8-9.
  Serrat, E.; Serrano, J.; Amadó, A.; Sidera, F.; Andrés, C.; Lloveras, S.; Badia, I.  "Entrenar la comprensión de la falsa creencia en niños con alteraciones del lenguaje ."  Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología  32 (2012):  109-119.
  Sidera, F.; Serrat, E.; Rostan, C.; Serrano, J.  "Children's attribution of beliefs about simulated emotions."  Studia Psychologica  54 (2012):  67-80.
  Sidera, F.; Serrano, J.; Amadó, A.  "El papel de la prosodia verbal y de la expresión facial en el entrenamiento de la falsa creencia a través de la denominación."  Boletín de Psicología   (2012):  43-59.
  Sidera, F., Amadó, A., Serrat, E.  "Hablando de emociones fingidas: la relación entre la sintaxis de la complementación y la comprensión de la simulación emocional.."  Anales de psicología  28 (2012):  883-891.
  Sanz-Torrent, M.; Andreu, Ll.; Badia, I.; Sidera, F.  "Argument omissions in preschool Catalan- and Spanish-speaking children with SLI."  Infancia y Aprendizaje  34 (2011):  49-66.
  Sidera, F.; Serrat, E.; Rostan, C.; Sanz-Torrent, M.  "Do children realize that pretend emotions might be unreal?."  The Journal of Genetic Psychology  172 (2011):  40-55.
  Sidera, F.; Amadó, A.  "Children's understanding of pretend emotions."  Revista INFAD de Psicología : International Journal of Developmental and Educational Psychology  1 (2011):  111-118.
  Amadó, A.; Serrano, J.; Sidera, F.; Feijoo, S.  "Facilitar la teoría de la mente en niños con alteraciones del lenguaje."  Revista INFAD de Psicología : International Journal of Developmental and Educational Psychology  4 (2011):  403-412.
  Serrat, E., Rostan, C. i Sidera, F.  "Llenguatge i teoria de la ment. Un estudi sobre el paper del diàleg i l'atribució de qualitats en la comprensió de la falsa creença."  Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport.   (2011):  121-142.
  Esteban, M.; Sidera, F.; Dolya, G.; & Veraksa, N.  "'Key to Learning'. Un programa educativo neovygotskiano para niños de 3 a 7 años de edad.."  Revista de Psicología y Educación   (2011):  69-78.
  Esteban, M.; Sidera, F.; Serrano Ortiz, J.; Amadó, A.; Rostan, C.  "Improving social understanding of preschool children: Evaluation of a training program."  Electronic Journal of Research in Educational Psychology  8 (2010):  841-860.
  Sidera, F.  "L'Ensenyament del concepte piagetià de conservació: una experiència docent ."  Revista d'Ensenyament de la Psicologia: Teoria i Experiència (REPTE)   (2009):  43-49.
  Esteban, M.; Sidera, F.; Serrano Ortiz, J.  "Aprendizaje y desarrollo de la teoría de la mente en la edad preescolar: algunas consideraciones teóricas y educativas."  Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano = Working Papers on Culture, Education and Human Development   (2008):  1-23.
  Sidera, F.; Martí, E.; Gabucio, F.  "The Distinction Between Real and Apparent Emotion in Pretend Play and Deception Situations."  Psicologia: Revista da Associacao Portuguesa Psicologia  22 (2008):  33-49.
  Sidera, F.; Rostan, C.; Serrat, E.  "Per què simulem emocions? ."  FEP.net. Revista digital de la facultat d'educació i psicologia  04 (2007):  14-14.
  Rostan, C.; Sidera, F.; Esteban, M.  "Les Emocions dels nens/es en edat escolar ."  FEP.net. Revista digital de la facultat d'educació i psicologia  4 (2007):  13-23.

   

  Review (Ressenyes i Recensions)
  Sidera, F.  "Moisès Esteban Guitart: Geografías del desarrollo humano. Una aproximación a la psicología cultural.."  Revista Iberoamericana de Educación (RIE)   (2011):  -.

   

   

  Font de les dades: Sistema d'informació GREC