Articles publicats

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Bosch Ballbona, Joan
Informació general
 • 972 41 8213
 • joan.boschb@udg.edu
 • ST. DOMÈNEC
  Plaça Ferrater Mora 1
  17004 - GIRONA
  Despatx: Direcció de Departament, Segon Pis
 

Publicacions en revistes

  Article
  Bosch Ballbona, Joan ; Vázquez Vives, Adrià  "La revelació dels 'patriarques' del museu Diocesà d'Urgell."  L'Avenç. Revista catalana d'història   (2019):  40-49.
  Bosch Ballbona, Joan  "Sobre el quinto marqués de Villafranca, Camillo y Giulio Cesare Procaccini."  Locus Amoenus   (2016):  91-108.
  Bosch Ballbona, Joan  "The fine arts during the Baroque period in the Principality of Catalonia and the countships of Roussillon and the Cerdagne."  Catalan Historical Review   (2014):  29-44.
  Bosch Ballbona, Joan  "La fortaleza que quiso ser palacio. Noticia de Camillo Camiliani en España (1604)."  Locus Amoenus   (2014):  79-106.
  Bosch Ballbona, Joan  "Ficcions del sobrenatural: l'ornament dels altars a Sant Joan de Valls."  Quaderns de Vilaniu, Miscel·lània de l'Alt Camp   (2014):  13-26.
  Bosch Ballbona, J.  "El periple pictòric d'un pintor milanès a Catalunya: Joan Baptista Toscano, actiu entre 1599 i 1617 ."  Locus Amoenus   (2013):  97-127.
  Bosch Ballbona, Joan  "Tres pintures d'un retaule de sant Joan Baptista (1536) ."  MD'A: Butlletí informatiu del Museu d'Art de Girona   (2011):  18-21.
  Bosch Ballbona, Joan  "Retazos del sueño tardorenacentista de Don Pedro de Toledo Osorio y Colonna ."  Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte  21 (2009):  121-145.
  Bosch Ballbona, J.  "Conflictes de propietat en els museus: la funció dels museus a debat."  Q13   (2008):  5-7.
  Bosch Ballbona, J.  "Paul Bril, Wenzel Cobergher, Jacob Frankaert I, Willem van Nieulandt y los ermitaños de Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca ."  Locus Amoenus   (2008):  127-154.
  Bosch Ballbona, J.  "Un 'Miracle' per a Pere Nunyes."  Locus Amoenus  6 (2003):  229-256.
  Bosch Ballbona, J.  "Pedro Vilar, Claudi Perret, Gaspar Bruel i el rerecor de la catedral de Barcelona."  Locus Amoenus  5 (2000):  149-177.
  Bosch Ballbona, J. Garriga Riera, J.  "Algunes precisions sobre I'escultura de I'antic retaule major de la Prioral."  Informatiu Museu. Museu Comarcal 'Salvador Vilaseca'   (1999):  6-9.
  Bosch Ballbona, J.  "Cendres de la Pintura: Antoni Rovira i Pau Torrent al retaule de sant Miquel d'Esparreguera (1629-1635)."  Locus Amoenus  3 (1997):  79-96.
  Bosch Ballbona, J.  "Els Museus de l'Església: els orígens (i un epíleg) ."  Serra d'Or   (1996):  83-86.
  Bosch Ballbona, J.  "Retrobament amb Pere Crusells ."  Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya   (1994):  151-154.
  Bosch Ballbona, J.  "Una tela de la Verge entre sant Joaquim i santa Anna d'Antoni Viladomat ."  Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya  1 (1993):  211-213.
  Bosch Ballbona, J.  "El Monument de Setmana Santa de la catedral de Barcelona de 1735 ."  D'Art   (1992):  253-260.
  Bosch Ballbona, J.  "Com depén el culte religiosissim de I'ornament exterior. la Santa Cova entre 1660 i 1685 ."  Dovella   (1991):  45-49.
  Bosch Ballbona, J. Garriga Riera, J.  " Els avatars i els artistes del retaule de sant Pere de Reus: una revisió documental ."  D'Art  16 (1990):  173-182.
  Bosch Ballbona, J.  "Pintura del segle XVIII a la Seu de Girona: D'Antoni Viladomat i de les suggestions de la pintura barroca italiana ."  Estudi General   (1990):  141-166.
  Bosch Ballbona, J.  "Aproximació a l'art de Joan Grau ."  Dovella   (1987):  15-21.

   

  Review (Ressenyes i Recensions)
  Joan Bosch Ballbona  "El pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755)."  Acta-Artis   (2014):  140-143.
  Bosch Ballbona, J.  "Sobre Antoni Viladomat (1678-1755), arran de I'exposició ."  Revista de Catalunya   (1991):  83-97.
  Bosch Ballbona, J.  "Sobre la historiografia de l’escultura de I'època del Barroc a Catalunya (de C. Martinell a A. Pérez) ."  Revista de Catalunya  39 (1990):  99-104.

   

   

  Font de les dades: Sistema d'informació GREC