Articles publicats

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Joan Sole Pla
Informació general
 

Publicacions en revistes

    Article
    Ronquillo, A.; Saurina, C.; Solé-Pla, J.  "Condicionants socioeconòmics del rendiment escolar ."  Papers : revista de Sociología   (1997):  253-269.

     

     

    Font de les dades: Sistema d'informació GREC