Articles publicats

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Meritxell Estebanell Minguell
Informació general
 

Publicacions en revistes

  Article
  Simarro, C.; López, V.; Cornellà, P.; Peracaula, M.; Niell, M.; Estebanell, M.  "Més enllà de la programació i la robòtica educativa: el pensament computacional en l'ensenyament STEAM a infantil i primària.."  Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  (2016) Desembre (2016):  -.
  José Luis Lázaro Cantabrana, Meritxell Estebanell Minguell, Juan Carlos Tedesco  "Inclusion and Social Cohesion in a Digital Society."  RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento = RUSC. Universities and Knowledge Society Journal  Vol 12 (2015):  44-58.
  Triadó, X.; Estebanell, M.; Márquez, M.D.; Del Corral, I.  "Identificación del perfil competencial docente en educación superior. Evidencias para la elaboración de programas de formación continua del profesorado universitario.."  Revista Española de Pedagogía  año LXXII (2014):  51-72.
  E. Muntaner-Perich; B. Innocenti; X. Cufí; A. Figueras; J. Ll. de la Rosa; J. Roca; M. Estebanell; C. Echazarreta; M. Peracaula; M. Niell; J. Freixenet  "UdiGital.edu: experimenta, juga i aprèn a través de les TIC ."  Guix : elements d'acció educativa  Jul.-Agost 2012 (2012):  30-32.
  Torra,I.; De Corral,I.; Pérez,J.; Triadó,X.; Pagès,T.; Valderrama,E.; Màrquez,M.D.; Sabaté,S.; Solà,P.; Hernàndez,C.; Sangrà,A.; Guardia,L.; Estebanell,M.; Patiño,F.; González,A.P.; Fandos,M.; Ruiz,N.; Iglesias,M.C.; Tena,A.  "Identificación de competencias docentes que orienten el desarrollo de planes de formación dirigidos a profesorado universitario."  REDU : Revista de Docencia Universitaria  10 (2012):  21-56.
  Estebanell Minguell, M.; Ferrés Font, J.  "Competència per al tractament de la informació i competència digital ."  Revista Catalana de Pedagogia  7 (2011):  99-111.
  Ferrés, J.; Estebanell Minguell, M.  "Análisis de una propuesta de trabajo desde la perspectiva del modelo de convergencia europea ."  RELATEC : Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa  5 (2006):  335-356.
  Gisbert, M.; Cabero, J.; Castaño, C.; González, M.; Salinas, J.; Sangrà, A.; Estebanell Minguell, M.; Isus, S.  "NETLAB: teleobservatorio universitario de docencia virtual ."  Píxel-Bit: revista de medios y educación   (2005):  71-74.
  Paredes, J.; Estebanell Minguell, M.  "Actitudes y necesidades de formación de los profesores ante las TIC y la introducción del crédito europeo: un nuevo desafío para la Educación superior. ."  Revista de educación   (2005):  125-148.
  Estebanell Minguell, M.; Ferrés, J.; Guiu Puget, E.  "Análisis del proceso de adquisición del código audiovisual y de la intervención de los agentes que forman a los ciudadanos en el conocimiento de los medios ."  RELATEC : Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa  3 (2004):  417-428.
  Ferrés, J.; Estebanell Minguell, M.  "La vídeoconferència: una eina per a la col·laboració/interacció entre les escoles i la formació inicial del professorat."  Edicions Universitat de Barcelona   (2004):  -.
  Estebanell Minguell, M.  "El espacio virtual, el tercer espacio."  Quaderns digitals.net: revista de nuevas tecnologias en la educación  28 (2002):  -.
  Estebanell Minguell, M.  "Interactividad e interacción ."  RELATEC : Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa  1 (2002):  11-18.
  Estebanell Minguell, M.  "Interactividad e interacción ."  Revista interuniversitaria de Tecnología educativa   (2000):  92-97.
  Estebanell, M., Ferrés, J.  "El IRC (Internet Relay Chat) como herramienta didáctica en la Educación superior. ."  Netdidáctica   (1999):  20-25.
  Estebanell, M.; Ferrés, J.  "Uso de Internet en la formación universitaria. Análisis de una experiencia en la formación inicial del profesorado. ."  Educar   (1999):  131-149.
  Estebanell, M.  "Los recursos informáticos en la etapa de Educación infantil de tres a seis años."  Aula de innovación educativa   (1995):  25-29.
  Yábar,J.M., Estebanell,M., Ferrés,J.  "The computer as a tool for curriculum development in the classroom.."  Educational Media International  30 (1993):  143-150.
  Estebanell,M., Marcén,I., Martin,C.  "Turislogo."  Cuadernos de pedagogía   (1993):  45-46.
  Estebanell, M.  "Informática educativa y formación del profesorado. ."  Novática  XVII (1991):  23-27.
  Benedito, V.; De Cea, F.; De la Torre, S.; Estebanell, M.  "Pla experimental d'introducció de la informática a l'EGB a través del logo: informe final: principals conclusions."  Edicions Universitat de Barcelona   (1989):  1-116.
  Brusi, D.; Estebanell, M.  "Posibilidades didácticas de las bases de datos en la enseñanza de la Ciencias Naturales: ejemplos de aplicación de una base de datos de minerales."  Henares, revista de Geologia (Actas del V Simposio sobre enseñanza de la Geologia)  setembre 1988 (1988):  129-134.
  Estebanell, M.; Coll, M.T.  "Logo. Vídeo VHS."  Edicions Universitat de Barcelona   (1988):  -.
  Alonso, C.; Estebanell, M.  "Informàtica i Ensenyament Tesina bajo la dirección del profesor V. Benedito."  Edicions Universitat de Barcelona   (1986):  -.
  Alonso, C.; Estebanell, M.  "Pla experimental d'introducció de la informàtica a l'EGB a través del Logo. Vídeo VHS."  Edicions Universitat de Barcelona   (1986):  1-153.
  BENEDITO, V.; DE CEA, F.; ESTEBANELL, M.; HENAR, Z.  "Plà Experimental d'introducció de la informàtica a l'EGB a través del Logo. Informe final. Formació del professorat (Dossier d'investigació)."  Edicions Universitat de Barcelona   (1986):  1-34.

   

   

  Font de les dades: Sistema d'informació GREC