Plana personal

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Lopez Ibañez, Maria Beatriz
Informació general
  • [fix] 683637821
  • [intern UdG] 5376
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 125
 
Dra. Lopez Ibañez, Maria Beatriz

Departament: Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Institut: Institut d'Informàtica i Aplicacions

Grup de recerca: Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents. Exit

Currículum abreujat

Beatriz Lopez és enginyera en Informàtica per la UAB (1986) i doctora en Informàtica per la UPC (1993). La tesi doctoral la va desenvolupar en el CSIC, gràcies a la participació en projectes europeus i una beca FPI. La Dra. López ha treballat en diverses empreses com a professional (serveis informàtics d’empreses de fotocomposició, assegurances, manteniment de software), i com a docent a la URV, UOC i UdG, on actualment exerceix. L’any 2012 va co-fundar la empresa Newronia impulsada principalment per dos estudiants de la UdG quan varen acabar el seu doctorat.

Beatriz López ha participat en 5 projectes internacionals (2 com a IP),  7 nacionals (un com a IP) i en més de 16 ajuts de convocatòries públiques. Ha publicat el llibre "Case-based reasoning: a concise introduction"; es co-autora de dos llibres docents (Aprendizaje Automàtico, Iniciació a la programació), i editora de 3 llibres. Compta amb 17 articles en revistes indexades en el JCR (9 Q1), i  amb altres 80 publicacions (conferències, LNCS, capítols de llibres, revistes no indexades).

Línies de recerca:

-          Intel·ligència Artificial: Sistemes de suport a la presa de decisions (raonament basat en casos).

-          Aprenentatge automàtic (mineria de dades, descobriment del coneixement)

-          Mètodes d’optimització per l’assignació de recursos (subhastes, heurístiques, meta-heurístics)

Aplicacions: Sanitat i Medicina, Processos de negoci (workflows), Energia, Sostenibilitat, Mobilitat.

 

Pàgina web: http://eia.udg.edu/~blopez/

Exemples de propostes de tesis de màster

Exemples de propostes de treballs finals de grau