Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Plana personal

Universitat de Girona Página personal de la Dra. Marta Ministral i Masgrau
  • 9715
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: A
 
Dra. Marta Ministral i Masgrau

Departament: Geografia

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Institut: Institut de Recerca en Turisme (Insetur)

Grup de recerca: Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament d'Estratègies i Productes Turístics (Onit)

Currículo abreviado