Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Pere Orti Gost
  • 972 41 8788
  • 972 41 8791

  • Despatx: 5.5/Coordinació
 

Presentació

Professor titular de la universitat.
Àmbit:història medieval.
Membre del Centre de Recerca d'Història Rural de la Udg

   
Pere Orti Gost (Barcelona, 1963) és professor d’Història medieval de la Universitat de Girona, membre del Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG i doctor vinculat a la Institució Milà i Fontanals, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha publicat alguns estudis sobre el patrimoni reial i la fiscalitat d’Estat i municipal a la Catalunya medieval, entre els quals destaquen l’edició, en col·laboració amb M. Sánchez, dels capítols del donatiu de les Corts catalanes del segle XIV (Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384)), l’estudi de cas sobre la ciutat de Barcelona (Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV) i diversos articles sobre els primers impostos generals a Catalunya (Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360 i La primera articulación del Estado feudal en Cataluña a través de un impuesto: el bovaje (s. XII-XIII). Participa també en un projecte d’investigació hispanofrancès, dirigit per D. Menjot i M. Sánchez, sobre fiscalitat municipal a l’occident mediterrani, els primers resultats del qual es poden trobar en els dos primers volums de la sèrie La fiscalité des villes au Moyen Âge, Toulouse, 1996 i 1999. L'any 2004 ha obtingut una Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària en la categoria de joves investigadors (resolució UNI/2001/2004 de 9 de juliol de 2004).