Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Armengol Llobet, Joaquim
  • Intern: 5381
  • 689421348
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 130
 
Dr. Armengol Llobet, Joaquim

Departament: Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Institut: Institut d'Informàtica i Aplicacions

Grup de recerca: Intervals Modals, Enginyeria de Sistemes i Control

Currículum abreujat

En Joaquim Armengol Llobet és Enginyer Tècnic Industrial en Electrònica Industrial des de 1990 (Universitat Politècnica de Catalunya), Enginyer Industrial des de 1992 (Universitat Politècnica de Catalunya) i Doctor Enginyer Industrial amb menció de Doctor Europeu des del 2000 (Universitat de Girona).

És professor de la Universitat de Girona des de 1994 i professor titular d'universitat des del 2002. A part d'impartir docència a la universitat en tots els nivells (grau, enginyeria tècnica, enginyeria, màster i doctorat), ha participat, com a professor o com a organitzador, en escoles predoctorals, cursos d'especialització, cursos d'estiu, etc.

Les paraules clau de les seves línies de recerca són: sistemes dinàmics amb incertesa, simulació, intervals, detecció i diagnosi de falles, supervisió, monitorització. Ha participat en 2 projectes de recerca finançats per la Unió Europea i en 8 finançats per l'Estat Espanyol, en 2 d'ells com a Investigador Principal. Ha publicat una vintena de documents científico-tècnics entre capítols de llibre i articles en revistes científiques. Per a una desena d'aquestes revistes científiques ha revisat una vintena d'articles. Ha participat en uns 70 congressos com a autor, membre del comitè de programa, president de sessió, revisor o membre del comitè organitzador.

Del 2001 al 2006 va ser Secretari Acadèmic de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions. Del 2007 al 2013 va ser Director del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica.

Pàgina web: http://eeea.udg.edu/~armengol