Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Albert Rossich Estrago
  • 972 41 8107
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: 530
 
Dr. Albert Rossich Estrago

Departament: Filologia i Comunicació

Àrea de coneixement: Filologia Catalana

Institut: Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Grup de recerca: Literatura de L'edat Moderna

Currículum abreujat

Albert Rossich i Estragó (Girona, 1952), doctor en filologia catalana i llicenciat en dret i en ciències de la informació, és catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Girona. També ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (1977-1992). Les seves línies bàsiques de recerca són la literatura catalana de l’edat moderna, l’edició de textos, la història de la llengua i el multilingüisme literari. Estudiós de la literatura catalana del barroc, ha editat críticament textos dels segles xvi-xviii i ha publicat més d’un centenar d’articles en publicacions especialitzades. És membre electe de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Albert Rossich i Estragó (Girona, 1952), Ph.D. in Catalan Philology and graduated in Law and Sciences of Information. He is a full professor of Catalan Philology in the Universitat de Girona. He also has been a professor in the Universitat Autònoma de Barcelona (1977-1992). His basic lines of research are Catalan Literature of the Modern Age, text editing, history of language and literary multilingualism. Specialist in the Catalan baroque literature, he has edited critically texts from the centuries xvi-xviii and he has published more than a hundred of articles in specialized publications. He is elected member of the Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona and numerary member of the Institut d’Estudis Catalans.