Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Rost

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

Currículum

ASSUMPCIÓ ROST 

Situació professional actual:

Organisme: Universitat de Girona

Centre: Facultat de Lletres

Departament: Filologia i Filosofia

Adreça Postal: Plaça Ferrater Mora, 1 (Girona - 17071)

Telèfon:

 

Idiomes d’interès científic (Regular, Suficient, Bé)

Idioma

Parla

Llegeix

Escriu

Anglès

Regular

Italià

Suficient

Espanyol

Català

Bé 

Francès

Suficient


Formació acadèmica 

Titulació Superior

Centre

Data

Licenciada en Filología Hispánica

Universidad de Girona

06/2003

Licenciada en Filología Románica

Universidad de Girona

07/2007

Máster en Filología Española

Universidad Autónoma de Barcelona

10/2006

DEA en Lengua Española

Universidad Autónoma de Barcelona

11/2006

 


 Docència

Activitat: Fonètica, Fonologia i morfologia espanyoles (3,5 crèdits). UdG. Girona.

Dates: 2004 - 2004

 

 

Activitat: Fonètica, Fonologia i morfologia espanyoles (2 crèdits). UdG. Girona.

Dates: 2005 - 2005

 

 

Activitat: Fonètica i Fonologia espanyoles (6 crèdits). UdG. Girona.

Dates: 09/2005 - 02/2006

 

 

Activitat: Gramàtica històrica espanyola II (3 crèdits). UdG. Girona.

Dates: 2006 - 2006

 

 

Activitat: Professora de Llengua i Literatura espanyoles a l'IES Santiago Sobrequés i Vidal. Girona.

Dates: 01/09/2005 - 31/08/2007

 


  Recerca

 

Línia: fonética y diacronía: la palatalización de la consonante nasal ante diptongo (contexto de yod segunda).

Centre: Dept. de filologia i filosofia. Facultat de Lletres, UdG

 


Integració en grups de recerca i col·laboració amb altres universitats

 

Projectes de recerc

Activitat: Grup de lingüística aplicada (GRHCS20). UdG. Investigador principal: Dr. Salvador Oliva Llinàs.

Dates: 2003 -

Àmbit: Nacional

Classificació: Membre Grup de Recerca Consolidat

 

Activitat: Grup de Lexicografia i Diacronia (2001SGR00151). UAB-UdG. Investigador principal: Dra. Glòria Clavería Nadal.

Dates: 2001 - 2004

Àmbit: Nacional

Classificació: Membre Grup de Recerca Consolidat

 

Activitat: Grup de Lexicografia i Diacronia (2005SGR00568). UAB-UdG. Investigador principal: Dra. Glòria Clavería Nadal.

Dates: 2005 - 2008

Àmbit: Nacional

Classificació: Membre Grup de Recerca Consolidat

 

Activitat: Xarca temàtica de Gramàtica Teòrica. Generalitat de Catalunya (2002XT00036). UAB, UdG, UB, UV, UPF, UCM, LEHIA de la Universitat del País Basc. Investigador principal: Dra. Teresa Cabré Monné.

Dates: 2003 - 2004

Àmbit: Nacional

Classificació: Membre Xarxa Temàtica

  


 

Altres mèrits

 

Títol: XVII Coloquio de Gramática Generativa

Tipus d'activitat: Congrés. Membre del comitè organitzador.

Àmbit: Lingüística

Any: 2007

 

Títol: XXIII Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas

Tipus d'activitat: Congrés. Membre del comitè organitzador.

Àmbit: Lingüística

Any: 2008