Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Ibba

Lidia

Contacte

Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Pl. Ferrater Mora, 1
(despaxt. 4.4)
17071 Girona
Tel. +34 972 418 106

Fax. +34 972 418 230

lidiagc@udg.edu

Currículum

 
Cognoms: IBBA                                                                  Nom: DANIELA
D.N.I: X3103866-Q                                             Data de naixement: 15/05/1975     Sexe: Dona
 
 
SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL
 
Organisme: Universitat de Girona
Facultat, Escola o Institut: FACULTAT DE LLETRES
Dept./Secc./Unitat Estr.: FILOLOGIA I FILOSOFIA
Adreça Postal: Universitat de Girona, Departament de Filologia i Filosofia, Facultat de Lletres (Despatx 4.4), Pl. Ferrater Mora, 1 (Girona - 17001)
Telèfon (indicar número i extensió): 972418106 ext.
Fax:
Correu electrònic: daniela.ibba@udg.edu
Especialització (Codis UNESCO):
Categoria professional i data d'inici: personal contractat (2005SGR 00568) - Des de 06/2007
Situació administrativa
Plantilla -                                 Contractat -                            Interí -                                      Becari X
Altres Situacions -                especificar
Dedicació                                A temps complet       -
                                                A temps parcial         X
 
 

 

  FORMACIÓ ACADÈMICA

Titulació Superior

Centre

Data

Llicenciatura en Filologia Hispànica

Universitat de Girona - Facultat de Lletres

30/06/2005

Doctorat en Filologia Hispànica

Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

 ACTIVITATS ANTERIORS DE CARÀCTER CIENTÍFIC O PROFESSIONAL

Activitat

Centre/Institució

Dates

Beca Socrates Erasmus

Facultat de Lletres - Universitat de Girona

01/2000 - 06/2000

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Università di Cagliari (Italia)

1995 - 2000

 

IDIOMES D'INTERÈS CIENTÍFIC

  

Idioma

Parla

Llegeix

Escriu

Italian

Bien

Bien

Bien

Spanish

Bien

Bien

Bien

Catalan

Bien

Bien

Bien

English

Regular

Regular

Regular

 
LÍNIES DE RECERCA
 
 
Línia: Sintaxi històrica del castellà. Processos de gramaticalització. Oració concessiva.
Centre: Universitat de Girona, Facultat de Lletres. Dates: -
Paraules Clau: 000828 - Sintaxi / 201343 - Castellà / 201341 - Gramaticalització / 201340 - Oració concessiva / 201338 - Gramàtica generativa
 
 
 
PUBLICACIONS O DOCUMENTS CIENTÍFICO-TÈCNICS
(Publicacions en revistes)
 
 
Autors (p.o. de signatura): Ibba, D.
Títol: Oraciones concesivas y gramaticalización: el caso de aunque y maguer (que)
Revista: 200891 - Interligüística
Nombre d'autors: 1
Volum: --- Número: 17 Pàgines, inicial: 493 final: 502 Any: 2007 Lloc de publicació: (ESPANYA) ISSN: 1134-8941 Dipòsit legal: ---
 
Autors (p.o. de signatura): Ibba, D.
Títol: El saludo: una aproximación pragmática 
Revista: 200891 - Interligüística
Nombre d'autors: 1
Volum: --- Número: 18 Pàgines, inicial: --- final: --- Any: en premsa Lloc de publicació: (ESPANYA) ISSN: --- Dipòsit legal: ---
 
Autors (p.o. de signatura): Ibba, D. & A. Rost Bagudanch
Títol: Origen y valores del conector concesivo 'manque' 
Revista: 200891 - Interligüística
Nombre d'autors: 02
Volum: --- Número: 18 Pàgines, inicial: --- final: --- Any: en premsa Lloc de publicació: (ESPANYA) ISSN: --- Dipòsit legal: ---
 
 
 
 
PUBLICACIONS O DOCUMENTS CIENTÍFICO-TÈCNICS
(Publicacions en llibres)
 
 
Autors (p.o. de signatura): Blecua, B.; Cicres, J.; Ibba, D.; Llach Carles, S.; Rost, A.
Títol: Guia de suport per a pràctiques de fonètica
Llibre:
Editorial: Servei Publicacions UdG
Nombre d'autors: 05
Volum: --- Any: 2006 Lloc de publicació: Girona (ESPANYA) ISBN: 84-934959-8-0 Dipòsit legal: ---
Clau: Llibre Codi Publicació: 010618 Ordre: 002
 
Autors (p.o. de signatura): Batllori, M., M. L. Hernanz, M. Pérez Saldanya, C. Sánchez Lancis, et alii
Títol: Los procesos de gramaticalización: el caso de ‘comoquier que’
Llibre: Diachronic linguistics - Lingüística diacrónica - Lingüística diacrònica
Editorial: Servei Publicacions UdG
Nombre d'autors: 18
Volum: --- Any: en premsa Lloc de publicació: Girona (ESPANYA)
ISBN: --- Dipòsit legal: ---
Clau: Llibre Codi Publicació: --- Ordre: ---
 
Autors (p.o. de signatura): Ariza Viguera, M., R. Cano, J.M. Mendoza y A. Narbona, et alii
Títol: Metáfora, metonimia y matizadores concesivos: hacia la gramaticalización de los conectores concesivos Llibre: Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española 
Editorial: ---
Nombre d'autors:
Volum: --- Any: en premsa Lloc de publicació: ---
Clau: Llibre Codi Publicació: --- Ordre: ---
 
Autors (p.o. de signatura): Ibba, D., et alii
Títol: El paradigma 'habeo + participio' en el Libro Verde del Racional del Archivio di Stato di Cagliari 
Llibre: Actes del XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes 
Editorial: ---
Nombre d'autors:
Volum: --- Any: en premsa Lloc de publicació: ---
Clau: Llibre Codi Publicació: --- Ordre: ---
 
 
 
 
CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS
 
 
Autors: Ibba, D.
Títol: Promoting innovation in multicultural enteprises
Tipus de participació: Ponència
Congrés: 11 th Euroweek Conference
Publicació:
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Katowice (POLÒNIA) Any: 2005
Codi: 011181    Ordre: 001
 
Autors: Ibba, D.
Títol: Oraciones concesivas y gramaticalización: el caso de 'aunque' y 'maguer que'
Tipus de participació: Ponència
Congrés: XXI Encuentro Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas
Publicació: Interlingüística, n.17 (ISSN 1134-8941)
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Logroño (ESPANYA) Any: 2006
Codi: 011182    Ordre: 002
 
Autors: Ibba, D.
Títol: Metáfora, metonimia y matizadores concesivos: hacia la gramaticalización de los conectores concesivos
Tipus de participació: Ponència
Congrés: VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española
Publicació: Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Mérida (MÈXIC) Any: 2006
Codi: 011183    Ordre: 003
 
Autors: Ibba, D.
Títol: El saludo: una aproximación pragmática 
Tipus de participació: Ponència
Congrés: XXII Congreso Internacional de Jóvenes Lingüistas 
Publicació: Interlingüística, n.18
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Sevilla (ESPANYA) Any: 2007
Codi: 011184    Ordre: 004
 
 
Autors: Ibba, D. & A. Rost Bagudanch
Títol: Origen y valores del conector concesivo 'manque' 
Tipus de participació: Ponència
Congrés: XXII Congreso Internacional de Jóvenes Lingüistas 
Publicació: Interlingüística, n.18
Nombre d'autors: 02
Lloc de celebració: Sevilla (ESPANYA) Any: 2007
Codi: 011185    Ordre: 005
 
Autors: Ibba, D.
Títol: El paradigma 'Habeo + Participio' en el Libro Verde del Racional del Archivio di Stato di Cagliari 
Tipus de participació: Ponència
Congrés: XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes
Publicació: Actes de XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Innsbruck (AUSTRIA) Any: 2007
Codi: 011186    Ordre: 006
 
Autors: Ibba, D.
Títol: Italia, un mare di leggende 
Tipus de participació: Conferència
Congrés: VII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo a Girona (Octubre italià a la Universitat de Girona)
Publicació: ---
Nombre d'autors: 1
Lloc de celebració: Girona (ESPANYA) Any: 2007
Codi: 011187    Ordre: 007
 
 
 
 
ALTRES ACTIVITATS RELLEVANTS
 
 
Activitat: Professora Associada (T-2) de Llengua Espanyola per al Grau en Comunicació i Cultura de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
Dates: 09/2006 - 03/2007
Àmbit: Local
Classificació: Altres activitats docents (Professor, Coordinador asignatura, etc)
 
Activitat: Sintaxis histórica de la subordinación oracional: la base de datos bibliográfica del grupo de Lingüística Histórica
Dates: 03/2006
Àmbit: Local
Classificació: Altres Cursos i Seminaris Dirigits
 
Activitat: Participació en la planificació i creació del curs de Llengua Sarda impartit online per l'Associació Lingüística 'Romania Minor' (UB)
Dates: 11/2004 - 04/2005
Àmbit: Nacional
Classificació: Altres cursos
 
Activitat: Participació en la planificació i creació del curs de Llengua Sarda impartit online per l'Associació Lingüística 'Romania Minor' (UB)
Dates: 11/2005 - 12/2005
Àmbit: Nacional
Classificació: Altres cursos
 
 
 
ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE R+D
 
  
Títol: XVII Col·loqui de Gramàtica Generativa
Activitat: Membre del Comitè Col·laborador
Dates: 13-15 de juny de 2007
Àmbit: Internacional
Classificació: ---
 
Títol: XXIII Trobada Internacional de l’Associació de Joves Lingüistes
Activitat: Presidenta del Comitè Organitzador
Dates: 26-28 de març de 2008
Àmbit: Internacional
Classificació: ---
 
 
 
 ALTRES MÈRITS O ACLARIMENTS QUE ES VULGUIN FER CONSTAR
 
 
Novembre 2005-Desembre 2005: Membre del grup de treball responsable de la creació, planificació i organització del curs «Llengua i cultura sarda» impartit en el curs acadèmic 2005-2006 en la Universitat de Girona per la associació lingüística Romania Minor.
 
Novembre 2004-Abril 2005: Membre del grup de treball responsable de la creació, planificació i organització del curs «Llengua i cultura sarda» impartit en el curs acadèmic 2004-2005 en la Universitat de Girona per la associació lingüística Romania Minor.
 
Juliol 2006 - Setembre 2006: Col·laboració, com becaria, en el Laboratori de fonètica de la UdG per a la creació d'un manual de suport per a les classes de fonètica.
 
Setembre 2006 - Actualitat: Miembro del grupo de investigación 'Grupo de Lingüística Diacrónica' (http://www3.udg.edu/fllff/LIDIA2/index.htm)
 
Abril 2007 - Actualitat: Organización de la actividad del 'Observatori de les Llengües d'Europa i de la Mediterrània' (ODELLEUM) (www.odelleum.cat)
 
Abril 2007 - Març 2008: Presidenta de la Associació de Joves Lingüistes (www.joveneslinguistas.org)