Llengües a la UdG

Documents

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Campus de Montilivi
Edifici de Dret - nivell 0
17071 Girona
Fax: 972 41 81 21


Tàndems lingüístics
Tel: 972 41 82 64
intercanvis.llengues@udg.edu

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juny: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Avaluació

Obté 2 crèdits practicant llengües
 

Participar en el programa d'intercanvis lingüístics del Servei de Llengües Modernes t'ofereix la possibilitat d'obtenir 2 crèdits de lliure elecció. Si t'interessa cal que passis una petita avaluació, que consisteix en el següent:

  • Fer un total de vint-i-cinc hores d’intercanvi lingüístic (50% en cada llengua).
  • Participar en quatre de les activitats lúdiques que us proposem.
  • Presentar les dues activitats d’avaluació que es descriuen a continuació.
  • Assistir a l’entrevista oral.

 

En l'avaluació sempre es té en compte quin és el nivell de llengua de què partiu abans d’iniciar l’intercanvi.  

 

 


   
Activitats d'avaluació

 

Pràctiques lingüístiques (1a activitat d'avaluació)

La primera activitat d’avaluació consisteix a lliurar dues pràctiques lingüístiques. Es tracta de resumir dues de les trobades que hàgiu mantingut amb la vostra parella de tàndem seguint els models que us proposem.

Pensem que en l’intercanvi lingüístic és important també tenir en compte des d’aspectes pràctics de la vida quotidiana fins a la descoberta de l’entorn on us trobeu i, evidentment, la reflexió sobre les similituds i les diferències entre cultures i països a l’hora de viure i d’organitzar-se.

A continuació trobareu tres models de pràctica lingüística, cadascun dels quals respon a un dels aspectes que acabem d’esmentar. Això vol dir que entre el conjunt de trobades que fareu amb la vostra parella, n’heu de fer dues que responguin a dos dels tres aspectes següents, el que vosaltres us estimeu més:

  • Pràctica lingüística de descoberta de l’entorn: visitar algun lloc més o menys proper a Girona i que pugui ser del vostre interès, com ara un poble proper, la vall de Sant Daniel, Figueres, Barcelona... 
  • Pràctica lingüística  de situacions reals: anar a comprar en algun establiment que requereixi mantenir una conversa amb el personal que hi treballa, demanar a un vianant la direcció per anar a un lloc, fer una consulta a la secretaria acadèmica, etc.
  • Pràctica lingüística de reflexió sobre similituds i diferències culturals: trieu un dels temes de conversa que us proposa la Guia de suport a l’intercanvi lingüístic (en català, castellà i anglès) i reflexioneu-hi. Les preguntes que s’hi plantegen i la reflexió final que es recull en els requadres us hi ajudaran.  

Què heu de lliurar?

A continuació trobareu un model de cada una de les tres pràctiques:

Heu de triar dues pràctiques i lliurar el document, en suport informàtic a intercanvis.llengues@udg.edu, en els terminis següents: 18 de novembre i 15 de desembre.

Això vol dir que teniu fins al 17 de novembre per fer la trobada corresponent a la primera pràctica i fins al 14 de desembre per fer la trobada de la segona pràctica.

 

La memòria (2a activitat d'avaluació)

Has d'elaborar una petita memòria de l'intercanvi lingüístic que has fet seguint el model que proposem i que també pots trobar al final del dossier. Cal, doncs, que responguis les preguntes que hi proposem.

Has de presentar la memòria en la llengua que practiques. Així, els estudiants de la UdG cal que ho facin en l’idioma que practiquen (anglès, francès, italià, alemany, portuguès, rus...); quan els coneixements previs d’aquest idioma siguin baixos o nuls, només caldrà respondre en aquesta llengua cinc de les qüestions que plantegem, la resta de qüestions es poden respondre en català.

Quant als estudiants de mobilitat, almenys cinc de les qüestions plantejades en la memòria s’han de respondre en català, la resta es poden respondre en castellà, anglès, francès o italià.

El termini de lliurament de la memòria és el 12 de gener.

 

L’entrevista (3a activitat d'avaluació)

En l’entrevista caldrà resoldre unes preguntes breus sobre l’intercanvi en la llengua que hi has practicat, i respondre oralment algunes preguntes sobre el funcionament de l’intercanvi. És important que vingueu les dues persones que constituïu el tàndem.

El 15 de desembre rebreu un missatge amb l'accés a un formulari per reservar dia i hora per fer l'entrevista.