Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat d'Educació i Psicologia

Plaça Sant Domènec, 9
Girona
17004

Coordinador/a d'estudis

Doctora  MARTA SADURNI BRUGUE


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (Curs 2018-2019)

Dades generals

Llistat d'admesos i exclosos NOU!

Aquest màster requereix la realització de pràctiques externes. Trobareu el procés en aquest enllaç i si requeriu més informació, adreceu-vos a la coordinació del màster.
Nom del màster Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
Àmbit Educació i Psicologia
Tipus Professional
Unitat d'adscripció

Facultat d’Educació i Psicologia

Secretaria acadèmica Facultat d'Educació i Psicologia
Universitats participants

Universitat de Girona (coord.), Universitat Oberta de Catalunya

Durada

90 ECTS; tres semestres.

Calendari i horari

D'octubre a juny. Les assignatures es poden realitzar en modalitat presencial a la Facultat d'Educació i Psicologia, o en línia a la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant el Campus Virtual. Més informació

Règim i modalitat Temps complet; Presencial o en línia
Idiomes d'impartició

Català, castellà i anglès

Requisits d’idioma Nivell B2.1 d’anglès
Nombre màxim de places total 60: 40 places modalitat virtual i 20 places modalitat presencial
Preu

Preinscripció: 30,21 euros. Matrícula: 46,78 euros / crèdit. Aquest preu inclou tots els recursos pedagògics establerts per la Universitat Oberta de Catalunya. Més informació

Web http://www.udg.edu/psicosanitaria
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El màster té com a objectiu principal preparar els estudiants com a psicòlegs de l’àmbit de la salut i habilitar-los per a l’exercici regulat de la professió reconeguda com a psicòleg general sanitari. El títol permet exercir l’activitat professional per compte propi (i registrar el centre de psicologia com a centre sanitari) o per compte d’altri. Entre les activitats professionals del psicòleg general sanitari figuren realitzar avaluacions i intervencions psicològiques, així com activitats de recerca en el camp de la psicologia de la salut, sempre que aquestes activitats no siguin les pròpies d’altres professionals sanitaris.


Amunt

Accés i admissió

Requisits d'accés

  1. Disposar del títol de graduat/ada o llicenciat/ada en Psicologia.
  2. Acreditar 90 crèdits ECTS d’orientació específicament sanitària.
  3. Acreditar el nivell B2.1 d'anglès. Podeu consultar la taula d'equivalències  entre títols d'anglès. Si no disposeu del B2.1, el Servei de Llengües Modernes de la UdG ofereix la possibilitat d’obtenir-lo abans no es tanqui el termini de preinscripció. Si hi esteu interessats, consulteu la informació d'exàmens lliures  o de cursos anuals i d’estiu . També podeu contactar amb el Servei de Llengües Modernes a l'adreça llengues@udg.edu o el telèfon 972 418 264.

Per a més informació al respecte consulteu el web del màster: Criteris d’accés al màster


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Aquest màster ofereix la formació per treballar de manera regulada com a psicòleg general sanitari. Alguns exemples de les activitats professionals pròpies del psicòleg general sanitari són: consultes i centres assistencials privats; centres o institucions que desenvolupin programes de prevenció de trastorns mentals, promoció de la salut o atenció a la discapacitat, centres de rehabilitació de persones amb problemes de salut o discapacitat, centres de desenvolupament infantil i intervenció primerenca, centres d’atenció a les persones amb problemes de drogodependència, centres que realitzin programes de prevenció, suport o intervenció amb famílies en situació de risc i/o assistència al menor, residències de persones grans o institucions penitenciàries, entre altres.


Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació

Accés a programes de doctorat


Amunt

Pla d'estudis

Mòduls i assignatures pdf

Pla d'estudis

Mòduls i assignatures pdf

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.