Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat de Lletres

Plaça Ferrater i Mora, 1
Girona
17004

Coordinador/a d'estudis

Doctora  MARGARIDA CASACUBERTA ROCAROLS


Preguntes, suggeriments i queixes


Acreditació favorable d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Comunicació i Estudis Culturals (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Comunicació i Estudis Culturals
Àmbit Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Facultat de Lletres

Secretaria acadèmica Facultat de Lletres
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

D’octubre a juny. Horari: tarda. Més informació

Règim i modalitat Temps complet; Mixta
Idiomes d'impartició

Català: 60 % - castellà: 25 % - anglès: 15 %

Nombre màxim de places 40
Preu Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://mcec-udg.com/
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

Els titulats obtindran una sòlida formació en els àmbits de comunicació i estudis culturals, especialment en el coneixement de la cultura contemporània. Al llarg del màster adquiriran els coneixements específics i les competències metodològiques fonamentals per desenvolupar activitats de recerca en aquest camp, cosa que els permetrà integrar-se en grups i xarxes de recerca de reconegut prestigi a escala internacional. També tindran formació professional per trobar sortides en l’àmbit de la comunicació —en totes les seves variants— i en el camp de la gestió cultural. L’oferta docent té caràcter interdisciplinari i s’acull a les reformes dutes a terme en els plans d’estudis de la Facultat de Lletres i les que s’han gestat en l’àmbit dels estudis de Relacions Públiques i Publicitat a la Universitat de Girona.


Amunt

Accés i admissió
Perfils d’ingrés
  • Persones llicenciades o graduades en disciplines humanístiques, artístiques i socials (Història, Art, Filosofia, Filologia, Geografia, etc.) amb esperit innovador, ambició intel·lectual i ganes d’aprofundir en el camp de la recerca.
  • Persones llicenciades o graduades en Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques).
  • Professorat de secundària, investigadors independents amb ganes de reprendre la vida acadèmica i consolidar una formació investigadora.
  • Professionals del món de la comunicació i de les organitzacions relacionades amb el patrimoni (museus, arxius, etc.), i responsables de la gestió de la cultura, en les diferents facetes, interessats també en la recerca. 
Requisits d’admissió

Llicenciats o graduats en disciplines humanístiques, artístiques i ciències de la comunicació, segons el seu expedient acadèmic i currículum, en cas que la demanda de places superi l’oferta fixada (50 estudiants). En el cas dels llicenciats i llicenciades procedents de titulacions d’altres àmbits, es tindran en compte els complements de formació adquirits.

Criteris de selecció
  1. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d’origen (60 %).
  2. Formació acadèmica o professional complementària. Certificacions o títols d’una altra formació complementària en camps afins als continguts del màster (20 %).
  3. Experiència de recerca concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del màster (15 %).
  4. Coneixement d’idiomes acreditat (5 %).

 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

El Màster en Comunicació i Estudis Culturals valoritza els estudis de Lletres i els estudis de Relacions Públiques i Publicitat, i orienta professionalment els alumnes cap a empreses i mitjans de comunicació tradicionals (ràdio, TV, premsa, món editorial i educatiu, etc.), i alhora cap a noves indústries culturals, gabinets de comunicació i assessorament, agències d’informació i organitzacions similars. També fomenta la recerca en cultura contemporània i en l’àmbit de la comunicació.


Amunt

Accés al doctorat

El màster té dos itineraris, l'un pensat per obrir camins en el terreny professional i l’altre pensat per a la formació en recerca. Tots dos permeten accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis

 

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.