Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat de Turisme

Plaça Ferrater i Mora, 1
Girona
17004

Coordinador/a d'estudis

Doctor  LLUIS MUNDET I CERDAN


Preguntes, suggeriments i queixes


Acreditació favorable d'AQU Catalunya

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Turisme Cultural (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Turisme Cultural
Àmbit Turisme
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Facultat de Turisme

Secretaria acadèmica Facultat de Turisme
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Del 25 de setembre 2017 al juny 2018(les classes s'acaben al març). Horari: tardes de 15.30 h a 19.30 h. (de dilluns a dijous, amb algun divendres puntual). Pràctiques a partir del mes d'abril. Presentació dels Treballs Fi de Màster: juliol o setembre

Règim i modalitat Temps complet; Mixta
Idiomes d'impartició

Castellà

Requisits d’idioma

 Nivell B1 d'anglès

Nombre màxim de places 20
Preu Preinscripció: 30,21 euros. Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://www.udg.edu/mtc
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El Màster en Turisme Cultural és l’únic màster oficial a l’Estat espanyol en aquest àmbit. Va néixer en resposta a la demanda d’estudiants i dels sectors turístic i cultural, així com d’institucions i ens de gestió i promoció turística.

És un programa formatiu adreçat a estudiants, tècnics, gestors culturals i turístics.

Aquest màster dóna resposta formativa a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural.


Amunt

Accés i admissió

Es valoren els expedients d’estudiants que tinguin un títol de diplomat o graduat en Turisme, o de llicenciat en Història de l’Art, Geografia, Història, Comunicació Audiovisual, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Dret, o un màster en Patrimoni Cultural.

En cas d’altres titulacions, l’admissió es determinarà per la valoració de l’expedient acadèmic previ.


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Perfils professionalitzadors que cobreix el màster:

 1. Planificador i gestor de destinacions culturals
  1. Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes...)
  2. Gerent de plans de destinacions
  3. Director de programes de destinacions
  4. Tècnic de planificació turística
 2. Director de producte turístic cultural
  1. Gestor de productes específics
  2. Tècnic de desenvolupament del producte turístic
 3. Gestor turisticocultural
 4. Tècnic en cooperació internacional en programes de turisme cultural
  1. Tècnic en cooperació en turisme cultural en l’àmbit internacional
  2. Avaluador de projectes de cooperació en turisme cultural
 5. Responsable d’R+D+I
  1. Consultor / assessor
  2. Analista
 6. Personal acadèmic / ajudant investigador

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d’Economia

  Departament de Dret Públic

  Departament de Geografia

  Departament de Pedagogia

  Departament d'Història i Història de l'Art

  Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

  Professorat convidat:
  • Dr. Greg Richards
  • Dr. Xavier Greffe
  • Sr. Pepe Serra
  • Dr. Joan Ribas Tur
  • Dr. Mike Robinson
  • Dra. Fiorella Dallari
  • Dr. Antonio Paolo Russo
  • Dra. Maria Àngela Vilallonga

  Amunt

  Pla d'estudis

  El màster està format per 12 assignatures de 3 crèdits ECTS cada una, el pràcticum obligatori i el treball de fi de màster.

  Les assignatures s’imparteixen majoritàriament de forma compacta, una darrere l’altra, excepte algunes assignatures que per complir els seus objectius requereixen una dinàmica diversa.

  El màster incorpora visites i excursions al territori.

  Pla d'estudis

  El màster està format per 12 assignatures de 3 crèdits ECTS cada una, el pràcticum obligatori i el treball de fi de màster.

  Les assignatures s’imparteixen majoritàriament de forma compacta, una darrere l’altra, excepte algunes assignatures que per complir els seus objectius requereixen una dinàmica diversa.

  El màster incorpora visites i excursions al territori.

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.