Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

C/ Universitat de Girona, 10
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctora  ANDREA BIKFALVI


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial
Àmbit Dret, Economia i Empresa
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte

Secretaria acadèmica Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Classes presencials d’octubre a febrer, de 15 h a 20 h, i de març a juny, de 18 h a 20 h. Possibilitat de no presencialitat del març al juny si es fan pràctiques en empreses (optatives). Més informació

Règim i modalitat Temps complet / temps parcial; Presencial
Idiomes d'impartició

Castellà (85%), anglès (15%)

Nombre màxim de places 25
Preu

Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació

Web http://www.udg.edu/masteremprenedoria
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial té l’objectiu de proporcionar una formació especialitzada i avançada per a l’inici i desenvolupament de projectes empresarials, siguin empreses de nova creació o projectes d’intraemprenedoria.

Amb aquesta finalitat, el contingut del programa de màster proporcionarà als estudiants:

  • Formació avançada sobre les organitzacions, especialment les de nova creació, i sobre la seva gestió en un entorn complex i canviant.
  • Preparació per a la creació d’una nova empresa o organització, sigui per iniciativa individual o col·lectiva.
  • Preparació per al desenvolupament de nous negocis, productes i canvis organitzatius.
  • Desenvolupament d’habilitats per resoldre reptes empresarials complexos d’una forma sistemàtica i creativa.
  • Desenvolupament de competències personals emprenedores: lideratge, proactivitat, autonomia, assertivitat, assumpció de riscos i innovació.
  • Formació en entorns reals per mitjà de pràctiques en empreses.

Amunt

Accés i admissió

El màster està obert a persones amb titulació de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte en qualsevol disciplina, sigui de l’àmbit econòmic, científic, de l’enginyeria, educatiu, humanístic, social o sanitari, amb vocació emprenedora.

L’admissió es farà en funció de la valoració dels candidats sobre la base del seu expedient acadèmic, formació complementària, experiència laboral, sol·licitud motivada i entrevista personal.

Per als estudiants admesos d’àmbits diferents de l’econòmic, el Consell de Màster, segons la formació prèvia dels candidats, determinarà els complements formatius necessaris.


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Les sortides professionals d’aquest màster són de dos tipus. En primer lloc, l’autoocupació per mitjà de la creació d’una nova empresa, sigui de forma individual o col·lectiva, en activitats d’àmbits diversos, segons les preferències i formació de base dels estudiants.

En segon lloc, els estudiants del màster estaran preparats per posar en pràctica la seva capacitat emprenedora en nous projectes d’empreses ja existents; per exemple, en el desenvolupament de nous productes o serveis, nous segments de mercat o nous mercats geogràfics.


Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis

 

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.