Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Responsables acadèmics:

Dr. Joan Bosch  correu    

Dra. Margarida Casadevall correu

Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural) (Curs 2016-2017)

Dades generalsNom del màster Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)
Àmbit Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Tipus Mixt (professional i recerca)
Secretaria acadèmica Facultat de Lletres
Durada 120 ECTS; dos cursos acadèmics
Calendari i horari Del 3 d'octubre al 22 de juny. Horari de 16.30h a 19.30 h (o a 21h depenent del mòdul), de dilluns a dijous. L'assignatura "Restauració i Conservació" s'impartirà en tres sessions matinals els divendres del tercer bimestre (entre el 20 de febrer i el 30 d'abril). Es programaran algunes activitats puntuals alguns matins dels divendres.
Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició Català i castellà. Francès i anglès ocasionalment.
Nombre màxim de places 30
Preu Preinscripció: 30,21 euros. Reserva de plaça: 500 euros (a compte de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web https://twitter.com/PatrimoniUdG
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius
El màster se sosté en una noció integral del complex concepte del Patrimoni, acredita la seva originalitat desplegant les especialitats de Patrimoni Natural i de Patrimoni Cultural i enriqueix la seva proposta formativa amb continguts relatius a la noció transversal de Paisatge Cultural en la qual es fusionen ambdues branques. Perquè el paisatge cultural  s’ha format per l’acció combinada de la natura i de la humanitat i expressa  una llarga i íntima relació entre els pobles i el seu entorn natural.

El màster pretén preparar professionals per a afrontar els reptes que planteja el mon complex del patrimoni en qualsevol de les seves dimensions  : protecció, us sostenible, posada en valor, gestió, recerca, difusió, aplicació de noves tecnologies, etc.

Es proposa formar professionals amb un perfil innovador, capaços d’afrontar projectes relacionats amb qualsevol de les dimensions del Patrimoni (Cultural i Natural) , a qualsevol lloc (preferentment en context mediterrani) i a qualsevol escala.

Amunt

Sortides professionals
Professionals qualificats per treballar en qualsevol institució, pública o privada, local o global, en el terreny del patrimoni, considerat en sentit integral, o en qualsevol de les seves grans branques, el patrimoni natural i el patrimoni cultural, i en alguns dels seus àmbits. Per exemple:

- experts del patrimoni natural o cultural en l’àmbit institucional: gestors, conservadors, tècnics, documentalistes, assessors...
- conservadors i ajudants de museus, arxius i centres de documentació
- professionals de l’exposició i mercat del patrimoni cultural
- tècnics vinculats a empreses que es dediquin al turisme relacionat amb el patrimoni natural o cultural, a l’ecoturisme, etc.
- assessors, consultors o promotors per a l’elaboració d’estudis i informes de valorització del patrimoni natural o cultural
- experts en disseny d’itineraris que integrin el patrimoni natural i cultural en una sola oferta
- divulgadors del patrimoni natural i cultural: editors de materials, guies de patrimoni, material audiovisual, webs, apps, etc. 


Amunt

Accés al doctorat

Pel que fa a la recerca, el màster dóna accés directe al doctorat, als interessats en la carrera acadèmica. El professorat del màster està vinculat essencialment a dos programes de doctorat de la Universitat de Girona:

- Programa de Doctorat en Medi Ambient

- Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Amunt

Pla d'estudis

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.