Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Facultat de Lletres

Plaça Ferrater i Mora, 1
Girona
17004

Coordinador/a d'estudis

Doctora  MARGARIDA CASADEVALL MASO


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural) (Curs 2018-2019)

Dades generalsNom del màster Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)
Àmbit Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
Tipus Mixt (professional i recerca)
Secretaria acadèmica Facultat de Lletres
Durada 120 ECTS; dos cursos acadèmics
Calendari i horari

Del 3 d'octubre al 22 de juny. Horari de 16.30h a 19.30 h (o a 21h depenent del mòdul). L'assignatura "Restauració i Conservació" s'impartirà en tres sessions matinals els divendres del tercer bimestre (entre el 20 de febrer i el 30 d'abril). Es programaran algunes activitats puntuals alguns matins dels divendres.

Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició Català i castellà. Francès i anglès ocasionalment.
Nombre màxim de places 30
Preu

Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 5.533€, 2.767€ curs acadèmic per estudiants de la Unió Europea 
7.904€, 3.952€ preu curs acadèmic per a estudiants estrangers no membres de la Unió Europea
El preu de la matrícula a màsters oficials es fixa a través d’un decret aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya. Els preus publicats corresponen al curs 2017-2018. 

Més informació

Beca de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per a la realització del màster amb un treball final de màster relacionat amb el patrimoni cultural i natural de muncipi de la Vall d'en Bas

Web http://www.udg.edu/masterpatrimoni
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El màster se sosté en una noció integral del complex concepte del Patrimoni, acredita la seva originalitat desplegant les especialitats de Patrimoni Natural i de Patrimoni Cultural i enriqueix la seva proposta formativa amb continguts relatius a la noció transversal de Paisatge Cultural en la qual es fusionen ambdues branques. Perquè el paisatge cultural  s’ha format per l’acció combinada de la natura i de la humanitat i expressa  una llarga i íntima relació entre els pobles i el seu entorn natural.

El màster pretén preparar professionals per a afrontar els reptes que planteja el mon complex del patrimoni en qualsevol de les seves dimensions  : protecció, us sostenible, posada en valor, gestió, recerca, difusió, aplicació de noves tecnologies, etc.

Es proposa formar professionals amb un perfil innovador, capaços d’afrontar projectes relacionats amb qualsevol de les dimensions del Patrimoni (Cultural i Natural) , a qualsevol lloc (preferentment en context mediterrani) i a qualsevol escala.


Amunt

Accés i admissió

Requisits d'accés

Requisits de titulació prèvia: 

El perfil acadèmic d'ingrés és el de llicenciat o graduat en titulacions de les branques de coneixement següents:

 • Art i Humanitats.
 • Algunes titulacions de les branques de Ciències Socials i Jurídiques i la branca d'Enginyeria-Arquitectura
 • Titulats universitaris superiors en especialitats de Ciències, específicament però no de forma excloent, Ciències Ambientals, Biologia, Geologia i altres relacionades amb els continguts impartits.
 • Finalment podran accedir al Programa graduats d'altres especialitats universitàries que aportin experiència professional en àrees relacionades.

Pel que fa al procés de selecció, en cas d'haver més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'expedient acadèmic i professional dels estudiants. Per això els criteris de selecció quedaran fixats amb la següent estructura:

 1. Titulació acadèmica (40%)
 2. Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada, ponderat segons la nota mitjana de la universitat d'origen (25%)
 3. Formació acadèmica o professional complementària (20%). Certificacions o títols d'altra formació complementària en camps afins als continguts del Màster
 4. Experiència laboral en els àmbits temàtics del Màster amb certificació de l'empresa on constin el temps i les tasques desenvolupades (10%).
 5. Especial prioritat es donarà als professionals del món de la gestió patrimonial i responsables de la gestió de la cultura, en les diferents facetes, interessats així mateix en la investigació. O també si es demostra experiència en el terreny de la investigació concretada en estades en centres de recerca reconeguts i en publicacions relacionades amb les matèries del Màster 
 6. Sol·licitud motivada (5%)

Per a estudiants estrangers (de l'EEES amb títol de grau o titulats de sistemes educatius estrangers fora de l'EEES, sense necessitat d'homologació, prèvia comprovació que acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de grau i que facultin al país expenedor per a l'accés a estudis de Postgrau) es reservaran un 20% de les places. La resta es distribuirà segons la demanda i els criteris abans citats.

Admissió i matrícula

Per accedir al màster cal que en primer lloc feu la Preinscripció Universitària

Calendari de preinscripció 2018-2019

Ja és oberta la preinscripció per al curs 2018-2019, podeu accedir-hi per mitjà d'aquest enllaç


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Professionals qualificats per treballar en qualsevol institució, pública o privada, local o global, en el terreny del patrimoni, considerat en sentit integral, o en qualsevol de les seves grans branques, el patrimoni natural i el patrimoni cultural, i en alguns dels seus àmbits. Per exemple:

 • Experts del patrimoni natural o cultural en l’àmbit institucional: gestors, conservadors, tècnics, documentalistes, assessors...
 • Conservadors i ajudants de museus, arxius i centres de documentació
 • Professionals de l’exposició i mercat del patrimoni cultural
 • Tècnics vinculats a empreses que es dediquin al turisme relacionat amb el patrimoni natural o cultural, a l’ecoturisme, etc.
 • Assessors, consultors o promotors per a l’elaboració d’estudis i informes de valorització del patrimoni natural o cultural
 • Experts en disseny d’itineraris que integrin el patrimoni natural i cultural en una sola oferta

Amunt

Accés al doctorat

PEl màster és un màster universitari, acreditat der les agències de qualitat ANECA i AQU i com a tal pot donar accés a la recerca i al doctorat. Els dos doctorat vinculats a aquest programa de màster són:

- Programa de Doctorat en Medi Ambient

- Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura


Amunt

Pla d'estudis

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.