Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pràc. infer. comun. i materno-infantil. Nicaragua

Pràctiques infermeria comunitària i de materno-infantil. Nicaragua

OBJECTIU:Pràctiques d'infermeria als dos centres de salut, per tal de finalitzar el nostre periode de pràcticum i assolir els objectius que se'ns programen a un pais en el qual les condicions de treball i la cultura son molt diferents.
SOL·LICITANT:Natàlia Porras Montes (estudiant)
CONTACTE:Natàlia Porras Montes
CORREU ELECTRÒNIC:natalia.porras@hotmail.com
CONTRAPART:Universidad Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAN-Managua)
UBICACIÓ:Managua (Nicaragua)
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 3.500€ (9 estudiants)