Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Contaminación de aguas en la Puna. Argentina.

Contaminación de aguas en la Puna: consumo humano y riesgos de exposición en zonas mineras. Argentina.

OBJECTIU:L'objectiu principal d'aquest projecte es l'avaluació de la qualitat de l'aigua disponible per al consum humà i animal en les regions de la Puna afectades per l'activitat minera.
SOL·LICITANT:Gabriela Roman-Ross (professora UdG)
CONTACTE:Gabriela Roman-Ross
CORREU ELECTRÒNIC:gabriela.roman@udg.edu
CONTRAPART:Universidad Nacional de Salta (Argentina)
UBICACIÓ:Región de la Puna Argentina (Argentina)
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat:525€ (1 mobilitat)