Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Pla dinamització senders ecoturístics San Javier

Pla de dinamització d’una xarxa de senders ecoturístics de San Javier. Tucuman. Argentina

OBJECTIU:Potenciar i gestionar l'activitat ecoturística de la Sierra de San Javier de Tucumán, per tal de beneficiar econòmicament i socialment les comunitats rurals que hi habiten, i fer-los partícips i futurs gestors d'aquesta activitat turística.
SOL·LICITANT:Georgina Segarra Torres
CONTACTE:Georgina Segarra Torres
CORREU ELECTRÒNIC:jurgi05@yahoo.es
CONTRAPART:UNT (Universidad Nacional de Tucumán), LIEY (Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de la Yungas), Escuela de primaria de la comunidad de San Javier, Centro de integración comunitaria de San Javier.
UBICACIÓ:Sierra de San Javier - San Miquel de Tucumán
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 2.100€ (3 estudiants)