Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Avaluació Qual. Amb. platja Judio Matanzas. Cuba.

Avaluació preliminar de la qualitat ambiental de la platja de Judio Matanzas. Cuba

OBJECTIU:Determinar la qualitat higienico sanitària de la platja del judio mitjançant indicadors microbiològics i fisicoquímics. Enumerar les principals fonts tributaries de contaminació. Proposar un pla d'acció, per tal de tenir una gestió més sostenible de la zona i intentar-n'hi millorar la qualitat.
SOL·LICITANT:Maria Magdalena Ripoll Matas
CONTACTE:Maria Magdalena Ripoll Matas
CORREU ELECTRÒNIC:u1051074@correu.udg.edu
CONTRAPART:Universidad de Matanzas i Camilo Cienfuegos
UBICACIÓ:Matanzas (Cuba)
FINANÇAMENT UdG:Mobilitat: 700€ (2 estudiants UdG)