Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Coop. Desenv. educatiu i sanitari de Ruli (Rwanda)

Cooperació al desenvolupament dels recursos educatius i sanitaris de la comunitat de Ruli. Rwanda.

OBJECTIU:Promoure el desenvolupament educatiu i sòcio sanitari de la població del districte de Ruli a través de donar suport a les accions que porten a terme les institucions locals. Optimitzar els contextos on es desenvolupen els nens i les nenes de l'orfenat i l'escola maternal.
SOL·LICITANT:M. Reyes Carretero Torres i Dolors Juvinyà (Professores de la UdG)
CONTACTE:M. Reyes Carretero Torres i Dolors Juvinyà
CORREU ELECTRÒNIC:reyes.carretero@udg.edu  dolors.juvinya@udg.edu
CONTRAPART:Germanes dominiques de l'anunciata de Ruli (Rwanda), APEM (Associació de pares d'alumnes d'escola), Escola d'Infermeria Santa Rosa de Lima (ESSA)
UBICACIÓ:Districte de Ruli (Rwanda)
FINANÇAMENT UdG:

Projecte: 5.600€

Mobilitat: 1.050€ (2 estudiants UdG)