Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Electrificació/Accés energies renovables. Equador.

Programa andí d’electrificació rural i accés a les energies renovables (fase III). Equador

OBJECTIU:Facilitar l'accés a l'energia, com a servei universal bàsic, de les organitzacíons locals.
SOL·LICITANT:Joan Besalú Figuerola
CONTACTE:Enginyers sense Fronteres
CORREU ELECTRÒNIC:joanbesalu@hotmail.com
CONTRAPART:Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre
UBICACIÓ:Orellana (Coca)- Equador
FINANÇAMENT UdG:

Projecte: 7535€

Mobilitat: 2.625€ (5 estudiants d'Enginyeria Industrial)