Llengües a la UdG

Alemany II

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
Juliol: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.15 h
Agost: tancat

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


ALEMANY A2 (nivell II)

PROGRAMA ALEMANY A2


 

1. OBJECTIUS

Comprensió oral 


       » Comprendre les expressions i el vocabulari més freqüents sobre temes d’interès personal. Entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills.

 

Comprensió escrita 


      » Llegir textos molt curts i senzills. Poder trobar informació específica i previsible en documents escrits senzills i quotidians com ara anuncis, prospectes, menús i horaris.

 

Expressió oralç


      » Utilitzar una sèrie d’expressions i frases per interactuar de manera senzilla i obtenir o donar informacions bàsiques i concretes sobre temes de la vida quotidiana i de l’entorn immediat.

 

Expressió escrita 
      » Escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates. 
      » Escriure cartes personals molt senzilles, per exemple, per agrair alguna cosa a algú.

 

2. CONTINGUTS


Continguts funcionals 


      » Utilitzar formes de cortesia simples i habituals per saludar i adreçar-se a algú.
      » Saludar la gent, preguntar com estan i reaccionar adequadament a la resposta.
      » Mantenir intercanvis socials molt curts. 
      » Preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure. 
      » Fer invitacions i respondre-hi. 
      » Discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita. 
      » Fer oferiments i acceptar ofertes. 
      » Fer transaccions senzilles a botigues, oficines de correus, entitats bancàries...
      » Obtenir informació sobre viatges. 
      » Utilitzar transports públics (autobusos, trens i taxis). 
      » Demanar informació bàsica, demanar i donar adreces.

 

Continguts gramaticals 


      » El substantiu i l’article
      » El verb
      » Adjectius
      » Adverbis 
      » Preposicions 
      » Sintaxi
      » Morfologia

 

Temes


     » Al banc 
     » Comunicació
     » De compres
     » De viatge
     » Esport
     » Etapes de la vida
     » Festes
     » Lloc de treball
     » Menjar i beure
     » Presentació i descripció de persones
     » Sistema educatiu