Consell Social

4/00

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Sessió ordinària núm. 4/00, de 19 d'octubre de 2000

S'APROVA:

El grau d'experimentalitat dels programes de doctorat.

a) Programes de doctorat iniciats el curs 1999/00

  • Crèdits docents - Nivell d'experimentalitat 3 (únic nivell establert per la UdG) Preu: 7.800 PTA/crèdit
  • Crèdits de recerca - Nivell d'experimentalitat 3 (únic nivell establert per la UdG) Preu 9.900 PTA/crèdit

b) Programes de doctorat iniciats el curs 2000/01

  • Crèdits docents - Nivell d'experimentalitat 3 Preu 7.800 PTA/crèdit
  • Crèdit de recerca - Nivell d'experimentalitat, corresponents als nivells 3 i 4, en funció del tipus de programa.

Nivell d'experimentalitat 3 - Preu 9.900 PTA/crèdit

Filologia i Filosofia

Història i Història de l'Art

Instruments d'anàlisis del Dret

Teoria i Cultura Contemporània

Ciències de l'Educació i Psicologia

Economia i Empresa

Educació Ambiental

Pedagogia i Educació Física

Intervenció Psicopedagògica en contextos educatius

Organització i Administració d'Empreses

Nivell d'experimentalitat 4 - Preu 11.000 PTA/crèdit

Medi Ambient

Ciències: Química i Física de les Molècules i els materials, Biotecnologia i Ciències de la Salut.

Enginyeria en Informàtica Industrial/Tecnologies avançades de control

Innovació a l'Enginyeria i les Organitzacions

Química Teòrica i Computacional

2. Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP)

Nivell d'experimentalitat 9- Preu curs 55.000 PTA

3. Curs de Qualificació Pedagògica (CQP)

Nivell d'experimentalitat 11 - Preu 93.150 PTA