Consell Social

15/01

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Sessió ordinària núm. 15/01, de 5 de desembre de 2001

S'APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 211/01, 212/01, 213/01, 214/01, 215/01, 216/01, 217/01, 219/01, 220/01, 221/01, 222/01, 223/01, 224/01, 225/01, 226/01, 227/01, 228/01, 229/01, 230/01, 231/1, 232/01/, 233/01, 234/01, 235/01, 236/01, 237/01, 238/01, 239/01, 240/01, 241/01, 242/01, 247/01, 248/01, 249/01, 250/01.