Consell Social

14/01

Sessió ordinària núm. 14/01, de 5 de novembre de 2001

S’APROVEN

Els nivells d’experimentalitat dels programes de doctorat i del CAP, impartits a la Universitat de Girona, proposats per la Junta de Govern.