Consell Social

9/01

Sessió ordinària núm. 9/01, de 4 de juny de 2001

S'APROVEN:

Les Transferències de crèdit sol·licitades, d'acord amb la documentació lliurada pel vicegerent d'Economia, dels núm. d'expedients següents: 97/01, 98/01, 99/01, 100/01, 101/01, 103/01, 104/01, 105/01, 106/01 i 107/01.

Demanar que en el pressupost dels següents exercicis pressupostaris es prenguin les mesures pertinents per tal d’evitar les transferències de crèdit entre capítol I i capítol II que s’ha sol·licitat a la TC 97/01.

Que s’adjunti el conveni que realment pertoca a la TC 103/01 atès que el que conté és incorrect