Consell Social

2/01

Sessió ordinària núm. 2/01, de 3 d'octubre de 2001

S'APROVA:

La modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Unitat Tècnica d'Obres i Manteniment, d'acord amb la proposta elevada per la Junta de Govern 6/01 de 27 de setembre de 2001.