Consell Social

2/01

Sessió ordinària núm. 2/01, de 11 de juliol de 2001


S’APROVA:

El projecte concert entre l’Institut Català de la Salut i la UdG d’acord amb el document elevat per la Junta de Govern.