Consell Social

CCU 2/03

Comissió Comunitat Universitaria 2/03, 31 de març de 2003

S’APROVA:

· La incorporació del Sr. Enric Viver i Melich a partir del mes d’abril de 2003 com a secretari del consell social, a proposta del president del Consell Social.
 
· La modificació de la RLT de la Universitat de Girona, pel que fa al càrrec de secretari del Consell Social, d’acord amb l’apartat anterior.”