Consell Social

CEP 6/03

Comissió Economia i Pressupost 6/03, 5 de maig de 2003

S’APROVEN:

Les transferències de crèdit sol·licitades, d’acord amb la documentació lliurada pel gerent, dels núm. d’expedients següents: 71/03 i 72/03.
 
S’APROVA: 

1. Considerar la petició d’ajut econòmic tant del Departament de Geografia, Història i Història de l’Art com de l’associació de l’Amical de Mauthausen, i atorgar un ajut de 3.000,06€, per col·laborar parcialment en les despeses del viatge commemoratiu i d’estudis a Mauthausen (Àustria).
2. Comunicar-ho als interessats.

 
S’APROVA: 

1. Cofinançar amb 900 € la jornada científica: “Condicionantes en la Utilización de Servicios de Atención Primaria”, del Departament d’Economia.
2. Comunicar-ho als interessats.
 
S’APROVA: 

Elevar al proper Ple del Consell Social l’avantprojecte del pressupost 2003 del Consell Social, perquè tots els membres  en tinguin coneixement.