Consell Social

CPG 1/03

Comissió Programació i Gestió 1/03, 1 de juliol de 2003


S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,  la memòria d’implantació i el pla d’estudis corresponent a la diplomatura en Gestió i Administració Pública a la Universitat de Girona, per tal que es pugui sol·licitar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern,  la memòria d’implantació i el pla d’estudis corresponent al graduat superior en Criminologia al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, la memòria d’implantació i el Pla d’estudis corresponent al graduat superior en Prevenció de Riscos Laborals.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l’adscripció de l’escola Superior Universitària Formàtic Barna a la Universitat de Girona.

S’APROVA:

Elevar al Ple del Consell Social, a proposta del Consell de Govern, el canvi de nom de l’actual Escola Superior de Relacions Públiques de Girona pel d’Escola Universitària de Ciències de la Comunicació.