Consell Social

CCU 7/03

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió Comunitat Universitària 7/03

S’APROVA:

La modificació de la relació de llocs de treball, d’acord amb la proposta presentada pel Consell de Govern:

Que el gerent presenti un document en el qual quedi reflectit amb tot detall el major cost per a la Universitat, com a conseqüència d’aquesta modificació.