Consell Social

CCU 1nc/04

Comissió de Comunitat Universitària 1nc/04

S’APROVA:

Que el president del Consell Social elevi al Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació les següents propostes de candidatures per a l’obtenció de la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària per a la Universitat de Girona:
Candidats col·lectius: El projecte ACME del Departament d’Informàtica Aplicada. Universitat de Girona.
Candidats individuals: Sr. Josep Olivet de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Girona.

S’APROVA:

La distribució de les 21 beques de col·laboració per al curs 2004-2005, per la iniciació en tasques de recerca dels alumnes de darrer curs de segon cicle.

Biología: 2
Ciències Ambientals: 1
Didàctiques específiques: 1
Dret privat: 1
Dret públic: 1
Economia: 2
Electrònica, Informàtica i Automàtica: 1
Empresa: 1
Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial: 1
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària: 1
Filologia i Filosofia: 2
Física: 1
Geografia, Historia i Historia de l’Art: 2
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte: 1
Pedagogia: 1
Psicologia: 1
Química: 1

Comunicar-ho al Ministerio de Educación y Ciencia.