Consell Social

CCU 1/04

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió de Comunitat Universitària 1/04


 
S’APROVA:
 
Informar favorablement el Ple sobre la proposta del rector de nomenament del Sr. Joan Miró, com a síndic de la Universitat de Girona, un cop escoltat el Consell de Govern, d’acord amb l’article 106.1 dels Estatuts de la UdG.
Tal com preveuen els Estatuts de la UdG, cal conèixer les condicions del contracte amb el nou síndic, abans del seu nomenament.