Consell Social

CEP 1/04

Contacte

Consell Social
Pujada dels Alemanys, 16 1r pis
17071 GIRONA
tel. 972 41 81 12
fax 972 41 89 54
www.udg.edu/consellsocial

secret.csocial@udg.edu

Comissió d'Economia i Pressupost 1/04

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 4.600 € a l’Oficina de Relacions Exteriors de la UdG per a l’organització de les jornades d’internacionalització 2003-2004.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 2.520 € per finançar una part de les despeses de les Jornades Aplicades d’Anàlisi Geogràfica i d’Estadística Espacial.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 4.800 € per finançar una part de les despeses del 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 3.500 € per finançar una part de la revista del V Fòrum Industrial 2004, organitzat per l’Associació d’Estudiants de l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 2.000 € per finançar una part de les despeses ocasionades per la participació de la competició de vehicles de baix consum entre universitats a Nogaro (França), projecte Eco Shell Marathon del Grup de Recerca d’Enginyeria de Fluids i Transports, del departament d’EMCI de la UdG.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 3.000 € per a la difusió del díptic que finança el Vicerectorat d’Estudiants per impulsar l’Associació Postscriptum d’exestudiants de la UdG.
En el cas que el cost de l’esmentada difusió sigui inferior a l’import de l’ajut, s’autoritza a aplicar la diferència a altres despeses de l’Associació ja esmentada, amb la corresponent comunicació al Consell Social de la seva última destinació.

S’APROVA:

Informar favorablement el Ple de la concessió d’un ajut de 1.000 € per finançar la construcció d’una pàgina web que reculli l’activitat generada pel Comitè Assessor.
L’ajut es transferirà al centre de cost del Servei de Publicacions.

S’APROVA:

La proposta de preus de lloguer dels allotjaments d’Argenteria:
Mentre no es revisin les tarifes d’aplicació per la Universitat amb l’aprovació del pressupost de l’exercici 2004, el preu del lloguer setmanal de les places del C/ Argenteria 19, pisos 2 i 4 seran les següents:  

  PREU IVA TOTAL
Preu per plaça 45.01€ 7.20€ 52.21€
Preu per habitació doble 90.02€ 14.40€ 104.42€